Vastuvõtt

Lävend 3,5 ja vastuvõtt gümnaasiumisse

Elva Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtukomisjon on vaheaja jooksul teinud tihedat tööd - kooli on 93 kandidaadi hulgast hetkeseisuga vastu võetud 57 õpilast. Loodame, et enamik sissesaanud õpilastest ka Elva Gümnaasiumi kasuks otsustab. Vestlustel oli üllatavalt suur nende õpilaste osakaal, kes valisid teadlikult Elva Gümnaasiumi ning mujale ei plaaninudki minna. Sellest on hea meel!

Kooli õppima pääsenute seas on väga kõrgelt motiveeritud, teadmishimulisi ning selge tulevikuvaatega andekaid ja liidriomadustega noori. Lisaks põnevatele huvialadele, millega noored tegelevad, on lootustandvad ka kooli sissesaanute õpitulemused.

Kõiki soovijaid me vestlusele ei kutsunud. Kehtestasime vestlustele pääsemiseks lävendi ehk keskmise hinde 3,5. Keskmise hinde arvutamisel võeti arvesse kahe esimese trimestri või kolme õppeveerandi tulemusi ning arvestusest jäeti välja loov- ja oskusained. Lävendi olemasolust teavitasime ka õpilasi moodulite tutvustamisel ning 9. klasside juhatajad on sellest nõudest rääkinud terve aasta vältel klassijuhatajatundides.

Miks selline number? Juba varasemalt on haridus- ja teadusminister Mailis Repsi väljaütlemistest kõlama jäänud, et vajab läbirääkimist, kas mitte edaspidi kehtestada riigigümnaasiumidesse sissesaamisel lävend 3,7. Põhjused on lihtsad - vastavalt uuringutele on kõige rohkem gümnaasiumiõpingute katkestajaid just nende seas, kelle keskmine hinne  on 3,7 piiril või jääb sellest allapoole.

Meie kooli lävend on võimalikust tulevikus kehtestatavast numbrist madalam.

Paraku näeme ka meie igal aastal gümnaasiumis katkestajaid ning koolist lahkujaid. Motivatsioonipuudus kimbutab eriti neid, kelle keskmine hinne on piiri peal või sellest allpool. Üksikutel juhtudel oleme gümnaasiumiastmes märganud õpilasi, kelle õppetulemused on 9. klassi lõpetamisel olnud kesisemad kui nad ise sooviks, aga kes gümnaasiumisse pääsenuna on pingutanud ning tulemusi parandanud. Need on siiski üksikud.

Õppida ei ole kunagi hilja, aga õppimist tuleb tõsisemalt võtta siiski juba varem, eriti kui on plaanis astuda gümnaasiumisse ning on mõeldud ka edasiste õpingute peale kõrgkoolis. Olukord, kus motivatsioonipuuduses 12. klassi õpilane, kes on koolist palju puudunud ja jõuab kuidagi gümnaasiumi lõppedes riigieksamiteni, tuues sealt sajast punktist vaevu 2 - 3, on kurb kõigile - nii koolile, õpilasele endale kui ka vanematele. Soovime, et noored suudaksid end adekvaatselt hinnata ning oma varasemat õppetegevust ka analüüsida - kas midagi saab teha paremini või on lisaks gümnaasiumile ka teisi võimalusi. Tasub kaaluda kõiki variante. Hea kutseharidus ning lahtised käed pole kedagi nälga jätnud ega vähem tõsiseltvõetavamaks inimeseks teinud. Kui keskmine hinne jääb alla kehtestatud lävendi ning põhikooli jooksul on vaeva nähtud mitme õppeainega või puuduvad õpiharjumused üldisemalt, tuleb mõelda, kas gümnaasiumisse pürgimine on ikka parim lahendus.

Soovime kõigile üheksandikele edukaid lõpueksameid ning loodame kohtuda juba teistmoodi õppekorraldusega gümnaasiumiastmes 2019/2020 õppeaasta sügisel!

 

Elva Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtukomisjon

Elva Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtuvestlused toimuvad 24.- 26. aprillini. Registreerimine vestlustele avatakse kooli kodulehel märtsi lõpus. Palun jälgige infot!

 

Elva Gümnaasiumi sisseastumise kord ja ajakava 2019