Uudised

Kaugõppest Elvas. Vaadatud 661 korda

06. november 2019

Sel aastal möödub 20 aastat kaugõppe osakonna avamisest Elva Gümnaasiumi juures. Sel puhul annaksin ülevaate selle õppevormi ajaloost meie linnas. Paljus toetun siin ajaloolase ja endise õpetaja Heli Zinki materjalidele.

Hariduse väärtust osati hinnata ka nõukogude võimu ajal. Pärast II maailmasõda, kui suuremad sõjakahjustused olid likvideeritud, nähti, et majanduse ülesehitamiseks on vaja üha rohkem haritud inimesi. Sõjaperioodil oli paljude haridustee jäänud lünklikuks või üldse katkenud. Enamus noori oli kuue- või seitsmeklassilise põhiharidusega. Üle Eesti hakati asutama keskkoole (Elvas juba 1944 1. novembril avati Elva Mittetäielik Keskkool ja 1. novembrist saab see nimeks Elva Keskkool).

Kaugõppe vormi juurde jõuti Elvas 1947. aastal. Nimetati teda siis Elva Töölisnoorte Keskkooliks. Õppetöö toimus Pika tänava hilisemas muuseumimajas neli korda nädalas, õhtuti kella kuuest kümneni. Õppekava oli sarnane päevakooliga, tundide arv oli küll väiksem ja ei toimunud laulmise ja kehalise kasvatuse tunde. Kui valmis 1958. aastal Elva Keskkooli uus õppehoone Tartu maanteel,  siis kolis sinna ka töölisnoorte keskkool. Tõsi, seda kolmanda vahetusena ja ikka õhtuti kella kuuest, sest Elvas oli nii palju lapsi, et päevakool käis õppimas kahes vahetuses. Tartu maanteelt koliti endisesse „Elva „ hotellimajja raudteejaama lähedal, millest oli hiljuti lahkunud Elva Keskkooli internaat. Seoses selle hoone põhjaliku remondiga (endine hotell lammutati vundamendini maha ja ehitati uuesti üles, aga jäi kahjuks pooleli), koliti Kesk tänaval asuvasse nn Aiandus-Mesindus Seltsi majja. Lisaks töölisnoorte keskkoolile avati Elvas ka Tartu Kaugõppe Keskkooli konsultatsiooni punkt. 1971. aastal ühendati need kaks haridusasutust ja nimeks sai Elva Õhtukeskkool. Kool likvideeriti 1995. aastal. Põhjendati seda õppurite vähesusega.

1999. aasta Elva linnavolikogu maikuu otsusega asutati Elva Gümnaasiumi juurde kaugõppe osakond, mille organiseerimise juures olid kõige aktiivsemad Silvi-Johanna Jürgenson ja Tiina Pedaja. Nemad olid ka põhiõpetajad. Teiste ainete õpetajaid laenati päevakoolist. Õppetöö algas sama aasta sügisel. 

Kahjuks on aegade jooksul seoses kooli reorganiseerimistega palju materjale kaduma läinud ja nii ei ole me praeguseks suutnud välja selgitada ka mitmeid tähtsaid daatumeid ja persoone.

 On teada, et varasemalt on Elva Õhtukeskkooli juhtideks olnud Erna Abel, Helju Särg, Aare Treial ja Kari Hinnov(1987- 95).

Elva Gümnaasiumi ajast juhtis pikka aega osakonda  Silvi-Johanna Jürgenson ja praegu Heli Rähni.

 

Loo pani kokku Tiit Ustav

 

Okt. 2019