Uudised

Elva Gümnaasiumi esimene Miniteadusfestival Vaadatud 735 korda

30. mai 2017

Miniteaduskooli õppeaasta lõpetuseks toimus 25. mail Elva Gümnaasiumis esimene Miniteadusfestival. Eesmärgiks oli tutvustada esimese kooliastme õpilaste poolt tehtud huvitavamaid miniteadusprojekte nii koolikaaslastele kui ka teistele huvilistele.

Festivali korraldamise mõte tuli seoses 3.b klassi mulluse osalemisega vabariiklikul Õpilaste Teadusfestivalil Tallinnas, kus sama klass esindas Elva Gümnaasiumit juba teist aastat järjest. Sellel õppeaastal oli vaja konkureerida kõikide vabariigi õpilastega, et festivalile pääseda. 3.b klassi kolm projekti osutusid väljavalituks ja said kutse osalemiseks Õpilaste Teadusfestivali festivalialal 20 algkooliprojekti hulgas (osales 10 esimese kooliastme projekti ja 10 teise kooliastme projekti). 

Miniteadusfestivali korraldajateks oli kogu koolipere Tartu mnt õppehoonest, kus igaüks andis oma panuse. Klassiõpetajad tegelesid koostöös lapsevanematega projektide juhendamisega ja klassisiseselt huvitavamate tööde väljavalimisega.

Esitletavate uurismis- ja katseprojektide valik tehti eelnevalt klassidesiseste projektikonkursitulemuste põhjal. Projektiteemad valisid lapsed ise. Igas I kooliastme klassist valiti välja 3 - 5 huvitavamat  uurimis- või katseprojekti, mida nende autorid tutvustasid  kooli Miniteadusfestivalil. Õpilasi, kes tutvustasid kogu festivalipäeva vältel Teadusalal oma projekte, ootab ees preemiareis Põlvamaale. Reis saab teoks kohe pärast õppeaasta lõppu 7. juunil.

Kuna vabariiklikul festivalil on võimalus osaleda ka erinevates töötubades, siis otsustasime meie koolis teha ettepaneku teise kooliastme klassijuhatajatele ja õpilastele, et organiseerida ja korraldada esimese  kooliastme õpilastele töötubasid. Nii said vanemad õpilased midagi ise teha ja vastutada ka oma töötoa toimimise eest algusest lõpuni, klassijuhatajad olid vaid toeks ja abiks.

Teise kooliastme õpilased koostöös klassijuhatajatega ja aineõpetajatega aitasid välja mõelda erinevaid töötubasid, mida nad saavad festivali päeval noorematele koolikaaslastele korraldada. Esialgu pakuti välja ideed, seejärel hakkasime neid koondama teemade kaupa. Kuna sellel päeval tavapärast õppetööd ei toimunud, püüdsime leida teemasid, mis oleksid lõimitud kogu õppetööga. Festivalikavas oli spordi-, loovuse-, muusika-, matemaatika-, erinevate keelte (eesti, saksa, inglise keel) ning loomulikult teadusteemalised töötoad. Matemaatikateemalisi töötubasid oli kaks - sai mängida mõttemänge ja robootikas teha koostöös sõbraga roborallit. Keelte töötubades oli võimalik seada ritta riime, mängida inglise- ja saksakeelseid laulu- ja õppemänge.

Spordikategoorias pakuti välja jalgpalli algkursust nii poistele kui tüdrukutele ning teatevõistlusi. Muusikaõpetajatega koostöös sai osaleda karaokes ja erinevate pillide õppimise töötoas. Loovuseteemadeks pakuti varba või käega joonistamist, näomaalinguid, soenguseadmisi ja käejälgede trükki, mille tulemusena valmisid käejälgedega klassipadjad.

Teadusteatri külaliseks oli kutsutud Kolm Põrsakest, mis on võrsunud Elva Gümnaasiumi rüpest. Tegemist on meie oma kooli poistega, kes on nüüdseks loonud oma  OÜ Kolm Põrsakest. Nemad esitasid kolm etendust 1.-3. klasside õpilastele.

Festivalil  toimus veel kolm Teadusteatrietendust, mida viisid läbi õpetaja Kaja Kalmuse ja Geil Siimu õpilased 3.-4. kooliastmest. Teadusteemalisi  töötubasid korraldasid 9. ja 11. klasside õpilased, helide töötuba aga  “Rakett 69” osalenud koolikaaslane Leonid Zinatullin.  

Käesolev Miniteadusfestival oli Elva Gümnaasiumis esmakordne. Katsetasime, proovisime, analüüsime ja loodame, et Miniteadusfestivalist saakski iga-aastane oodatud teadusüritus.

Tekst ja fotod: Külli Korol ja Evelin Toom