Tervisekabinet

Tervisekabinet Tartu mnt 3

Esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäev kell 8.00-13.00 kooliõde Katrin Roomets

         Kontakt: Katrin Roomets, katrinroomets@elvag.edu.ee

Neljapäeval ja reedel kell 8.00-12.00 kooliõde Annika Jesin

          Kontakt: Annika Jesin, annikajesin@elvag.edu.ee

Kontakt: 5065488

Tervisekabinet Puiestee 2

Esmaspäeval, teisipäeval kell 8.00-14.00

Kolmapäeval 8.00-14.30

Neljapäeval ja reedel kell 12.15-15.00

          Kontakt: Annika Jesin, annikajesin@elvag.edu.ee

Kontakt: 7301835, 5065488

 

Hambaarstide vastuvõtuajad:

Tartu mnt 3

Elva Hambaravi OÜ hambaarstid, telefon 53043450

E-K 8:00-14:00

         dr. Katri Männiste

         dr. Mai Roos

Puiestee 2

E-N 8.30-15.00 

        hambaarst Piret Pedak, telefon 7 346 658

Eesti Perearstide Seltsi teadeanne(.doc fail)
Puudumistõendi näidis (.doc fail)
I klassi lastevanematele informatsiooniks. (doc fail)

 

Õppetöö korraldus külma korral

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Vastu võetud sotsiaalministri poolt

Redaktsiooni jõustumise kp: 20.07.2015

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel https://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
[RT I, 17.07.2015, 7 - jõust. 20.07.2015]