Teaching Toelrance Through English

Viis aktiivset Elva Gümnaasiumi õpilast

Janely Tensok, Hanna Paalmäe, Kadi-Liis Hansen, Ron Artur Kork ja Rasmus Räisa

osalesid 2.-8. augustil Leedus inglise keele laagris "Teaching Tolerance Through English".

Leedu USA saatkonna poolt korraldatud laagrisse kogunes 30 õpilast 3 Balti riigist ja kuuest koolist.

Eestist osales lisaks Elva Gümnaasiumile ka Lasnamäe Gümnaasium.

Laagrisse oodati 11-13 aastaseid erineva taustaga õpilasi Eestist, Lätist ja Leedust, kes on vähemalt 3 aastat inglise keelt õppinud.

Nagu nimigi ütleb oli laagri peamiseks teemaks sallivus aktiivse keelõppe kaudu.

Kõik suvekuumad laagripäevad olid tihedalt tegevusi täis, sessioonid siseruumides vaheldusid sportlike tegevustega

(kuuma ilma tõttu peamiselt ujumine) ning mitmed õhtud lõppesid laagrilõkkega järve kaldal,

kus lauldi erinevates keeltes, õpiti ja tantsiti erinevaid rahvatantse, mängiti pilli ja räägiti õudusjutte.

Laager asus imekauni Suvingis järve kaldal Dvarcenu dvaras puhkemajades Leedu lõunaosas. Saabumise päeval majutati pikast reisist

(umbes 10 tundi bussides) väsinud osalejad majadesse ning õpilastel tekkis esimene võimalus tutvuda oma uute sõpradega.

Õhtu jooksul mängiti erinevaid tutvumismänge, räägiti iseendast ja hobidest,

koostati lühised laagri reeglid ja enne uneaega jagati esmamuljeid lühikeste intervjuude käigus.

2. Päev oli pühendatud Balti riikide kultuuri, keele ja traditsioonide tundma õppimisele. Avastati väga palju ühist, aga ka päris palju erinevusi.

Õpilased koostasid teiste riikide õpilastele viktoriine ning parimad said ka vääriliselt tunnustatud magusate auhindadega. Lisaks tutvustas USAs õppinud külaline Vytis Silius elu Hawaiil, huvitavaid fakte keelte kohta ja kuidas inimesed omavahel suhtlevad,

oma põneva esitluse lõpetas ta vahva viisikese “Don´t Worry, Be Happy” mängimisega ukulelel ning kõik said kaasa laulda. Lõpuks kujundati ka laagrile oma logo.

Muidugi ei puudunud päevast väga vajalik lõõgastumine jahedas järvevees.päev algas taaskord ühise hommikuvõimlemisega ning ülejäänud päeval

rääkisime sõprusest, üksteise toetamisest, austusest, abivalmidusest ja vabatahtlikust tööst.

Lapsed meisterdasid origamisid ja kirjutasid heade soovidega kirja vanale haigele naisele.

Õhtuses sessioonis meisterdasime taas - seekord sõbrapaelu, mis hiljem kingiti kõikidele inimestele,

kesmeie majutuse, söögi ja muu heaolu eest hoolitsesid. Meisterdamise ajal vaatasime

filmi sõprusest ja seiklusest:“A Bridge to Terabithia”

3.päev keskendus keskonnale, sellele mida inimesed keskkonnaga teevad ja kuidas me ise saaksime oma poolt jätta võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje.

Õpilased oskasid väga teadlikult erinevaid

jäätmeid kategoriseerida ning tulid välja huvitavate idee dega kuidas vähem prügi toota, kuidas taaskasutada ja ümber töödelda. Pärastlõunal ootas ees fotojaht lähedalasuvas linnas Merkines, ei puudunud ka kauni vaate imetlemine mäe tipust ning vaatetornist. Õhtul toimus parimate fotode valimine ning auhindade jagamine. Päeval uurisime oma õiguseid ja kohustusi, külaline rääkis Martin Luther Kingi elust ja unistustest ning õpilastel oli võimalus ise unistada suurelt ning tutvustada lühikese kõne käigus oma suuri,

mailmamuutvaid unistusi ka teistele. Väga positiivne üllatus oli kuulda, et oma unistustes soovisid õpilased omalt poolt midagi olulist teha, et meie ümber oleks parem maailm, et oleks alati häid sõpru, mitte et peos oleks kõige uuem ja kallim telefon.Õhtul puudutasime ka kiusamise ja sallivuse teemat (videod) ning hiljem töötasid õpilased taaskord meeskonana, et enda loodud plakatite kaudu väljendada mida tähendab sallivus nende jaoks.

Viimasel täis päeval laagris tutvusime rahvusvaheliste organisatsioonide tööga, külas käis fotograaf Andrew Mikšys, kes tutvustas oma põnevat tööd, samuti said õpilased tead kuidas tehakse intervjuusid ning võisid ka ise intervjueerija tööd proovida. Osalejatele jagas tunnistusi laagris osalemise kohta Leedu USA saatkonna kultuuriatašee Sarah Talalay. Õhtu tõestas taaskord kui tähtis on meeskonnatöö - seda erinevate ülesannete ja aktiivsete mängude kaudu. Viimane päev lõppes ühise disko ja laagrilõkkega, kus õpilased said veel ühiseid mälestusi luua.

Lahkumispäev oli küll taaskord sama päikesepaisteline kui eelnevad kaunid laagripäevad, kuid kõik osalejad olid nukrad - tuli ju lahkuda oma uutest sõpradest-tuttavatest ja kaunist laagripaigast. Vahetati kontakte ning suhtlus jääb kindlasti püsima! Mängisime komplimentide mängu ( seljale kinnitatud paberile kirjutati sõbrale häid sõnu ja soove) , lisaks sai iga õpilane oma nimega ümbriku, kuhu nädala jooksul sõbrad toredaid teateid ja soove olid poetanud. Veel valiti viies kategoorias parimaid laagrikaaslasi. Viimasel pildil püüdsid kõik pühkida pisarad ja naeratada - meil oli väga motiveeriv, inspireeriv ja lõbus! Jääme laagrit väga igatsema ja loodame peagi taas kohtuda!

Huvilistel tasub kindlasti täiendavalt uurida järgnevaid linke:

Blogi:http://www.tolerancecamplt2015.blogspot.com/

Facebooki lehekülg: http://www.facebook.com/ToleranceCampLT

Twitter: https://twitter.com/ToleranceCampLT

Instagram:https://instagram.com/tolerancecamplt2015/

Ankur Keelelaager „Teaching Tolerance Through English Camp 2015“ järelkaja

 

2.-8. augustil 2015 osalesid 5 õpilast Elva Gümnaasiumist Leedus keelelaagris, mille eesmärgiks oli tutvuda lähemalt sallivuse teemaga ja tuua see õpilaste jaoks lähemale –sõna otseses mõttes! Laagris kohtusid erineva kultuuri, keele ja taustaga inimesed, kes põneva ja tiheda ühistegevuse kaudu avastasid sarnasusi ja erinevusi ning õppisid mitmekülgsust objektiivselt hindama.

Elva Gümnaasium esindajad otsustasid kandideerida kuna õpilastel on väga suur huvi laiendada oma silmaringi väljaspool kooli, kodulinna ja riiki. Meie grupp ootas laagrit väga ning läksime sinna avatud meele ja südamega. Me ei pidanud pettuma – laager oli sisukas ning mitmekülgselt hariv kõikidele osalejatele.

Viie päeva jooksul tutvustasid õpilased oma riiki, keelt ja kultuuri ning õppisid teiste riikide kohta. Laagri jaoks kujundasid õpilased oma logo, millega väljendasid oma arusaama mõistest „tolerantsus“. Õpilased näitasid sõbralikkust, hoolivust, tähelepanelikkust ning kaastunnet kirjutades ja meisterdades ( kiri haigele naisele, sõbrapaelad, origamid kingitusteks) ning tegevuste käigus mõistsime et ka väikesed ise tehtud asjad võivad kellelegi suure rõõmu tuua.

Lisaks käsitlesime teemasid nagu keskkond, maailmaorganisatsioonid, meie õigused ja kohustused, kiusamine ja sallimatus. Laagris käis mitmeid põnevaid külalisi, kes enda tegevustest rääkides suutsid õpilasi endaga tolerantsuse teemal kaasa mõtlema haarata.

Kõige meeldejäävaate ürituste hulka kuuluvad kindlasti külalisesinejad ning nende panus, samuti põnev aaretejaht Merkine linnas ning kahtlemata kõik ühisüritused.

Õpilaste endi sõnul andis laager neile palju: leiti uusi sõpru, palju uusi ideid mängudeks ja inglise keele paremaks muutmiseks. Õpilane: „Minu arust oli see laager suur alus rohkem iseseisvuse poole ja parema inglise keele oskuse arendamiseks. Ma muutusin palju julgemaks. Sain aru, et vaid nädalaga võib leida endale pikaks ajaks sõpru, väga lähedasi, mida näitas viimane päev, kui kõik nutsid. Mulle meeldisid meie tegevused. Ma arvan, et nad tegid sellega seltskonna Leedus armsaks. Näiteks meeldis mulle väga puu, millele me pidime kirjutama lehtedele päeva eesmärgid ning õhtul asendama lilledega, kus olid peal täidetud soovid. Eriti meeldis see maakoht ja loodus ning vabatahtlikud, kes olid terve laagri meie "parimad sõbrad". Kindlasti soovin veel sellistel üritustel osaleda!“

Juhendajad/tuutorid said laagrist rohkesti väärtuslikke kogemusi, põhjaliku ülevaate tolerantsuse teemast ja kuidas seda igapäevases koolitöös käsitleda.Tuutorid jagasid omavahel metoodikat, ideid ning harjutusi ja materjale, mida saab kasutada nii keeleõppes kui ka klassijuhataja või huvitegeuse töös.Ühtlasi õppisime oma tööd meeskonnas veelgi efektiivsemalt kavandama ning organiseerima.

Tolerantsuse idee on läbiv terves Elva Gümnaasiumis ja kogukonnas. Juba algklassidest peale tegutseme klassi tasandil, arutame sõpruse teemadel ning harjutame õpilasi arusaamaga, et me kõik olemegi erinevad – see ei ole meie puudus vaid hoopiski rikkus! Oma klassiga oleme loonud heategude karbi, kuhu jätame teateid üksteise heategude kohta. Selle tegevuse kaudu õpime märkama üksteist ja headust igas. Tolerantsus kajastub ka kooli ühisüritustes, kuhu oodatakse lapsi, vanemaid ja vanavanemaid, et terve kogukond teaks, mis koolis ja ka maailmas toimub.

Elva Gümnaasiumi osaleb KiVa projektis (kiusamisvaba kool) rakendades oma jõupingutusi parema, sõbraliku ja sallivama kooli saavutamiseks ja hoidmiseks.

Elva Gümnaasium ning Leedus keelelaagris osalenud grupp soovib tänada USA saatkonda Leedus suurepärase ürituse korraldamise ja toetamise eest. Samuti soovime edastada suurimad tänusõnad USA saatkonnale Eestis, kes võimaldas meil laagrisse kogemusi hankima minna!