Õppekava ja moodulid

Õppemoodulid

Elva Gümnaasiumis on võimalik valida üheksa õppemooduli vahel (iga õpilane peab valima 2 moodulit). Tuleb arvestada, et kui mooduli valib vähem kui 12 õpilast, tuleb olemasolevaid võimalusi arvestades ümber valida.

draamamoodul

humanitaarmoodul

c-keel (soome/saksa)

mehhatroonika moodul

reaalmoodul

loodusainete moodul

kodanikukaitse alusmoodul

kodanikukaitse süvamoodul

Pärimus ja tänapäev

 

2019/2020 õppeaastal saab valida järgmiselt:

draama ja humanitaar või draama ja c-keel

Pärimus ja tänapäev ja humanitaar või Pärimus ja tänapäev ja c- keel

reaal- mehhatroonika või reaal- loodusained

kodanikukaitse alusmoodul ja kodanikukaitse süvamoodul

 

Draamamooduli valinud õpilane saab ülevaate draamaga seonduvast- õpitakse teatrikujundust, saadakse ülevaade draama kujunemisloost, tehakse läbi improteatri kursus ning õpilased lavastavad ka ühe etenduse. Mitmed kursused toimuvad koostöös komöödiaklubiga Ruutu10 ja Elva LendTeatriga. Draamamooduli läbinu õpib end paremini väljendama, saab juurde julgust avalikult esineda, laiendab maailmavaadet ning saab häid kogumusi ja uusi tutvusi Eesti teatrimaastikul.

 

Humanitaarmooduli valinud õpilane saab süvendatult teadmisi kunstist, ajaloost ja kirjandusest. Oluline on mooduli väitluskursus, mille kaudu õpitakse argumenteerimisoskust, eneseväljendust ning saadakse uusi teadmisi. Humanitaarmooduli praktiliseks väljundiks on meediakursus- õpilased dokumenteerivad kooli sündmusi ning panevad neist kokku huvitavad trimestrilõppude videod.

 

C- keele moodulis pakume soome keele ja saksa keele valikut. Õpilane, kes valib ühe nimetatud keeltest, saab kuue kursuse mahus süvendatud teadmisi võõrkeelest ning keele õppimise kaudu ka võõrkeelt rääkiva maa maiskonnaloost ja kultuurist.

 

Mehhatroonika mooduli huvitavaimaks kursuseks on kindlasti drooni konstrueerimine. Kursust viib läbi Eesti Lennuakadeemia. Õpitakse programmeerimist, materjaliõpetust, koostöös kohaliku elektroonikaettevõttega Enics viiakse läbi elektroonika kursus. Mooduli väljundiks on tootearendusprojekti koostamine. Nimetatud kursust aitab läbi viia Lahzit OÜ.

Mehhatroonika moodul on jõukohane nii tüdrukutele kui poistele ning arvestades kiiresti arenevat tehnoloogiat, väga kasulik valik.

 

Reaalainete mooduli valinud õpilane õpib suuremas mahus füüsikat ja keemiat. Läbitakse ka huvitav astronoomiakursus, mis viiakse läbi koostöös Tõravere astrofüüsikutega. Mooduli väljundiks on huvitav teadusteatri kursus. Õpilased osalevad ka teadusteatri võistlustel vabariigi tasemel ja aitavad kaasa toredate etteastetega kooli üritustel. Reaalmooduli õpilane saab algteadmised ka joonestamisest.

 

Loodusainete moodulis õpitakse inimese anatoomiat ja füsioloogiat, rakendusbioloogiat, geoinformaatikat. Uudne on ökoloogiakursus, mille raames toimuvad välipraktikad ja väljasõidud. Esimest korda katsetakse Elva Gümnaasiumis ka intellektuaalmängu kursusega, mis võiks kasvada Elva Gümnaasiumi õpilaste eestvedamisel ka väljapoole kooli.

 

Kodanikukaitse alusmoodul on Elva Gümnaasiumis juba pikema traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool jne. Õpitakse riigikaitset, esmaabi, vetelpäästet, suhtemispsühholoogiat ning saadakse ülevaade ka enamlevinud mõrkidest ja toksikoloogiast. Suure väärtusega on kodanikukaitse mooduli õpilaste välilaagrid. Laagritest saadatakse toredaid kogemusi ja sõpru ning pannakse proovile ka enda vastupidavus ja leidlikkus.

 

Kodanikukaitse süvamoodul täiendab alusmooduli õppeaineid. Lisateadmisi saab juhtimisest, topograafiast, õpitakse vastava terminoloogiaga inglise keelt, enesekaitset ja Eesti sõjaajalugu. Toimub huvitav laskespordi kursus, mille raames õpitakse relvadega ümberkäimist, ohutustehnikat ning  täpsuslaskmist.

 

Moodul "Pärimus ja tänapäev" ühendab nii muusikat kui kunsti. 10. klassis tutvutakse lähemalt pärimusmuusikaga ning valmib regilaulik. Kunstihuvilistele on põnev praktiline kursus Eesti rahvuslikust tarbekunstist, ühe kursuse raames valmistatakse ka Eesti rahvuslikke toite. Lisaks pärimusmuusikale- ja kunstile saab teadmisi ka uuemast muusikast ning uuemast kunstist Eestis, kohtutakse tegevkunstnike- ja muusikutega. 12. klassis valmib projekt esemest, mis kannab taaskasutuse ideed.