Muuseum

Elva Gumnaasiumi muuseumituba avati 15. novembril 2013. aastal seoses Elva kooli 100. juubeli tähistamisega. 

Muuseumisse on kogutud säilinud materjale Elva hariduselu ajaloost. 

Stendidel on välja pandud pildid vanadest koolihoonetest ja koolijuhtidest. 

Eraldi väljapanek kajastab kõige kauaaegsema koolijuhi Johannes Langi elu ja tegevust.

Kajastatakse ka koolielu erinevatel ajajärkudel.Omaette kambrike on pühendatud nõukogude-aegsele koolile.

Muuseumis võib näha peale dokumentide ka koolieluga seotud esemeid- kooli sümboolikat, erinevate perioodide tehnilisi vahendeid, õppematerjale jms.

Koolimuuseumi kogude materjalid võimaldavad õpilastel teha uurimistöid kooli ajaloost. 

Muuseumi kogud on täienenud tänu eraannetustele. Eriti suure aitähh peab ütlema endise koolijuhi Johannes Langi sugulastele, kelle poolt muuseumile kingitud koolijuhataja kabinetimööbel ja dokumendid, said muuseumi loomise mõtte sisustamise aluseks.