Otsing

Rubriigid


Mehhatroonika - tulevikueriala juba täna! Vaadatud 3157 korda

- Uudis

Mehhatroonika on üks nooremaid ja kiiremini arenevaid tehnikasuundi nii Eestis kui ka mujal maailmas. Mehhatroonika baseerub tänapäevasel tootearendusel, lisaks põhjalikele mehaanikateadmistele on mehhatroonikaga tegeldes vajalik ka infotehnoloogia- ning elektroonika valdkonna tundmine.

Elva Gümnnasium on panustanud innovaatlilisse, tulevikku suunatud ja reaalainetel põhinevale tehnikasuunale. Pakume õpilastele järgmisel õppeaastal võimalust valida kümne erineva õppemooduli vahel, millest üks on mehhatroonika õppemoodul. Mehhatroonika õppemoodul koosneb kuuest erinevast kursusest, mis kokku moodustavad ühtse terviku. Mooduli väljund on tootearendusprojekt.

Mehhatroonika moodulis õpitakse veel programmeerimst (õpitakse koostama programmeerimise baaskonstruktsioone ja lihtsamaid arvutiprogramme), töötlemistehnoloogiat (kaasaegsete materjalide töötlemise tehnoloogiad), tehnilist mehaanikat (teoreetilise mehaanika, tugevusõpetuse ja masinaelementide alusteadmised), joonestamist (kujutava geomeetria põhiteadmised, detailide ja koostude visandamine nii paberil kui ka joonestusprogrammi abil) ja “kirsiks tordil” on koostöös Eesti Lennuakadeemiaga drooni ehitamise kursus.

Juhul kui mehhatroonika moodul osutub edukaks, on koolil valmidus pakkuda ka mehhatroonika jätkumoodulit - läbirääkimised Enics’i ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituudiga on peetud ja mõlemapoolne valmisolek on olemas!

Mehhatroonika mooduli väljatöötamisel on koolile suureks abiks valdkonda hästi tundev Toomas Laatsit, kes viib ise läbi ka tootearendusprojekti kursuse.

Mehhatrooniku ülesandeks on paljuski just tooteprojektide täitmine ja koordineerimine, mis hõlmab mehaaniliste, elektrooniliste ja infotehnoloogiliste süsteemide koostööd ühes tänapäevases tootelahenduses.

Tutvumine mehhatroonika algteadmistega võimaldab õpilastele õpingute edukat jätkamist Eesti Maaülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis mehhatroonikainseneri erialal. 

Toomas Laatsit
Lahzit OÜ


Eve Saumets
7.-12. klasside õppejuht


Tarmo Post
Elva Gümnaasiumi direktor