Otsing

Rubriigid

Koostöölepingu sõlmimine teatritega
Koostöölepingu sõlmimine teatritega
Autor: Kätlin Tatar

Teater saab rolli Elva Gümnaasiumis Vaadatud 1832 korda

- Kool meedias

Iga kool otsib oma nägu ning kohandab oma õppetegevust vastavalt riiklikele õppekavadele ning õpilaste huvidele. Elva Gümnaasium valmistas eelmisel õppeaastal ette üleminekut perioodõppele ning moodulite süsteemile. Disainisime oma õppekava ümber ning mõtlesime, kuidas saaks kogukonda kaasata ning kasutada ära ressursse, mis koha peal olemas on.

Tänaseni räägitakse legende Elva Gümnaasiumi kuulsast kirjandusklassist. Tundus, et kirjandusklassi kõrgajast, mis tollal oli, ei saa üle ega ümber ja asemele ka justkui midagi ei tule. Sisetunne ütles, et peaksime proovima mõelda veidi humanitaaria suunal, aga mitte kopeerima seda, mis varem oli.

Elva Gümnaasiumi noorsootöö juht Kätlin Tatar on üht 35-tunnist draamakursust juba paar aastat koolis valikainena pakkunud. Nähes tema entusiasmi ja tahet sügavamalt asjaga tegelda, tulin mõttele kaasata Aire Pajuri, kes on Elvas arvestatava teatri üles ehitanud. Ja äkki oligi selge, et nii see asi jääda ei saa - tuleb välja töötada draamamoodul ning paika panna kontseptsioon kuue kursusega. Perspektiivi areneda on, kui vaja peaks olema. Määrav on õpilaste huvi.

Esimeste arutelude tulemusena täienes kontaktide ring veelgi, kaasasime noore improteatri juhi Martin Junna, kes soostus läbi viima improteatri kursust ning ainet “Teater kui lugu”. Elva LendTeatri kanda jääb kahe kursuse raames lavastuse väljatöötamine ja lavale toomine. Sissejuhatava draamakursuse viis juba läbi Kätlin Tatar. Teatrikujunduse kursusel aitab õpilastel nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi omandada meie kunstiõpetaja Lena Leonovitś koostöös LendTeatriga.

Miks just draama? Draamaõpe avardab maailmapilti ja toob õpilastele lähemale kohaliku teatri ning teatri laiemas mõttes. Draamaõpe aitab kaasa eneseväljendusele ning loob hea põhja edaspidiseks, kui on vaja avalikult esineda. Draama õpetab arvestama kaaslasega nii laval kui päriselus. Draamaõpe ja improvisatsioon panevad mõtte tööle ning arendavad empaatiat. Ja see on lihtsalt äge! Meie õpilased teevad midagi, mis pakub rõõmu ka kogukonnale! Tore on ka see, et õpilased, kes otseselt laval esineda ei soovi, saavad kaasa aidata lavastuse valmimisele. Kedagi ei sunnita lavale, kui see tõesti ei sobi. Usume aga siiski draama vabastavasse jõusse ja loodame näha inimeste ees ka neid, kes praegu arvavad, et ei söanda.

Julgen arvata, et Elva Gümnaasiumi igapäevaellu on koostöölepingute sõlmimine LendTeatri ja Ruutu 10 klubiga toonud uut hingamist ning uusi väljakutseid. Näeme juba lõimingut erinevate õppeainete vahel. Loov mõte hakkas liikuma ka lepingute allkirjastamise päeval LendTeatris. Soovime teatrite abiga koolitada õpetajaid, kellel on draamahuvi. Kindlasti suudavad kogenud näitlejad õpetada ka pedagoogidele huvitavaid nippe, mida saab ainetundide rikastamiseks kasutada. Juba on sündinud kokkulepped mõne tulevase kooli ürituse tarvis. Loodame tekitada ka õpilastes suuremat teatrihuvi. Oleme 8. klasside õppekavasse sisse kirjutanud kirjandustundide raames kohaliku teatri külastamise ning mõtted on liikunud selles suunas, et võiks lausa midagi huvitavat lavastada õpilaste loodud esseede ja kirjandite põhjal.

Kui LendTeatri inimestel ja Ruutu 10 improteatri tegijatel vähegi jaksu on, ootame edaspidi näitlejaid läbi viima kooli draamaringi algklassides ja miks mitte ka vanemates klassides. Koostööpõld tundub olevat lai. Alustame konkreetsete kursustega tasapisi ning loodame, et ka tulevastel gümnasistidel jätkub huvi ja tahet draamat õppida.

Lavastaja, näitleja ja teatripedagoog Voldemar Panso on öelnud: “Eneseületamisvõimes on loomingu ja arengu läte”.

Head 9. klasside lõpetajad, tulge õppima Elva Gümnaasiumisse! Draamaõpe aitab teil avastada uusi teid ning saada toredaid elamusi. Just Elvas võibki peidus olla teie loomingulisus, areng ning miks mitte ka suur tulevik...

Eve Saumets

Elva Gümnaasumi 7.- 12. klasside õppejuht