Otsing

Rubriigid


10/20 aastat tagasi. 12 Vaadatud 223 korda

- 10 ja 20 aastat tagasi

10 aastat tagasi.

Linnaraamatukogus toimunud mälestusõhtul meenutati tegusat ja armastatud pedagoogi ja koolidirektorit Arvo Mälbergi tema 85. sünniaastapäeval. Kohale olid tulnud Arvo Mälbergi kolleegid, sõbrad, sugulased ja õpilased.

Elva Keskkoolis 1959. aastal õpetaja ja õppealajuhatajana tööd alustanud Arvo Mälbergist sai aasta pärast kooli direktor. Kolmteist aastat oli ta selles ametis ja tegi siin oma elutöö. Arvo Mälbergi loodud vabameelse õhkkonna ja kirjanduskallakuga kool oli kirjandushuviliste õpilaste ja kirjandustegelaste hulgas kuulus üle vabariigi.

Kunstikuu raames avati Elva Gümnaasiumi raamatukogus Tairi Tiimani fotonäitus „Naer” ja gümnaasiumi aulas toimus kontsert „Päritud maailma muusika”.

 

20 aastat tagasi.

Õppealajuhataja Ester Muni tutvustas uut hindamisjuhendit Elva Gümnaasiumis. Uus on õpiprotsessi hindamine, kus kasutatakse arvestuslikku hindamist ja kokkuvõtvat hindamist.

Õpilasele võib jätta veerandi või poolaasta hinde välja panemata, kui ta on puudunud üle 50% vastava aine tundidest või tal on sooritamata 1/3 arvestuslikult hinnatavatest õppeülesannetest.

8., 10. ja 11. klassi õpilased sooritavad õppeaasta lõpul ühes aines hindelise arvestuse.

Elva Spordikooli direktor Evald Jegorov rääkis koostööst Elva koolidega. Ta soovis, et algkool oleks aktiivsem maakonna- ja vabariigitasemel võistlustel osavõtul. Heameelega näeks ta Elva koole võtmas osa TV-10 olümpiastardi võistlustest.