Kogupäevakool (endise nimetusega pikapäevarühm)

PÄEVAKAVA:

13.05 - 13.20 Söömine
13.20 – 15.00 Kogupäevakooli huviringid
  Õpilastele, kes ei osale huviringides:
13.20 - 14.00 Õppimine, individuaalne töö õpilastega, lugemine, vajadusel raamatukogu külastamine,
arvuti kasutamine  õppetöös, vabategevused
14.00 - 15.00 Vabategevused. Võimalus oodata peale tundide lõppu huviringide ja  treeningute algust,
viibimine õues (vastavalt võimalustele), käeline tegevus (joonistamine, käsitöö),
muusika kuulamine, mängimine jne.
Päeva lõpetamine. Mängude korrastamine, ruumi korrastamine.

    

EESMÄRGID:

     sisustada õpilaste aega tundide lõpust koju minekuni,

     turvalise ja meeldiva keskkonna loomine,

     õpilaste arengu toetamine, suunamine ja võimete arendamine,

     aidata peresid kasvatuslikes ülesannetes,

     võimalus oodata peale tundide lõppu algavate huviringide algust,

     saada tuge koduste õppetükkide lahendamisel,

     toetada erilist tuge vajavaid noori,

     õpetada sotsiaalseks toimetulekuks vajalikke oskusi sõbrasuhete kaudu.

Kogupäevakooli ruumid Tartu mnt koolimajas: 

Esmaspäev A303
Teisipäev A204
Kolmapäev A201
Neljapäev A303
Reede A302

 

Kogupäevakooli telefon on 53443376