Info

Kaugõppeosakonna õpetajad kohtusid Rakvere kolleegidega

Aprillikuu keskel külastasid kaugõppeosakonna õpetajad Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi. Võõrustajateks olid kooli direktor ja õppenõustaja , kes tutvustas koolis toimivaid erinevaid õppevorme, kusjuures erilist huvi tekitas see, kuidas on korraldatud e-õpe. Kooliruumides ringkäiku tehes ootas ees üllatus sotsiaalpedagoogi kabinetis: sinna oli sisse seatud laste mängunurk. Emmed tunnis, lapsed valvatud! Soe ja sõbralik kohtumine lõppes tõdemusega, et nii Rakveres kui Elvas püütakse õpilastele haridustee jätkamisel toeks olla.

 

Päev jätkus Mäetaguse Mõisahotellis seminariga, kus anti viimane lihv kaugõppeosakonna õppekavale. Vaatasime üle kaugõppeõpilaste tagasiside küsitluste tulemused, millest selgus, et õpilased on tänulikud Elva Gümnaasiumile meeldiva õpikeskkonna loomise eest.

Seminari lõpus vahetati muljeid Rakveres kuuldust-nähtust.

Mall Toim

Kaugõpe Elva Gümnaasiumis

Õppida pole kunagi hilja, sest õppimine annab Sulle tulevikus rohkem valikuvõimalusi.

Elva Gümnaasiumis on hea võimalus omandada gümnaasiumiharidus kaugõppes ehk mittestatsionaarses osakonnas.

Õppida saab sõltumata vanusest, kui olete lõpetanud põhikooli. Mittestatsionaarses osakonnas saab omandada haridust vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele. Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada. Samas on see väga hea võimalus  jätkata õpinguid pere või töö kõrvalt. Rõõm on tõdeda, et meie gümnaasiumi kaugõppeoskonna lõpetajate tulemused on olnud sellisel tasemel, millega on võimalus edukalt edasi õppima minna.

Õppijaid ootab Elva Gümnaasiumis meeldiv ja hubane õpikeskkond, sõbralikud, toetavad ja vastutulelikud õpetajad. Kokkuleppel õpetajaga on võimalikud erinevad õppetöö variandid. Oluline on õpilase enda soov õppida. Kontrolltööd enamikes ainetes tuleb siiski sooritada koolis. Õppetunnid toimuvad kaks korda nädalas kell 09.00–17.00.

Õppetöö toimub Elva Gümnaasiumi renoveeritud Tartu mnt õppehoones, kus asub mittestatsionaarse osakonna jaoks eraldi korrus mugavalt sisustatud õppekabinettide ja õpetajate toaga. Kooliga samas majas asub raamatukogu, kaasaegne arvutiklass ja söökla.

Majas on tagatud liikumispuudega inimestele igale poole juurdepääs (olemas liftid ja kaldteed).

Ootame oma kooliperre uusi liikmeid, kellelt ootame tõsist suhtumist õppetöösse ja kaasalöömist ka igapäevases koolielus, et tunneksite ennast täieõigusliku Elva Gümnaasiumi ühise pere liikmena. Kool on pidevat arenev keskkond, kus oodatakse ka Sinu uusi ideid ja ettepanekuid.

Täpsem info http://www.elvag.edu.ee telef. 730 1820; 53045324

Heli Rähni

Kaugõppeosakonna juhataja

Riigieksamite ajad

Õppepäevad ja vaheajad.

10.ja 12. klassi õppepäevad on esmaspäev ja kolmapäev. 

11.klassi õpepäevad on teisipäev ja neljapäev. 

VAHEAJAD:

I vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020 a;

II vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;

III vaheaeg (v.a 12. klass) 31.mai 2020 a kuni 31. august 2020. a.

Kaugõppeosakonna tagasiside küsitlus.

Palun täitke tagasiside küsitlus . Meile on Teie arvamus väga oluline, et õpikeskonda paremaks muuta.

https://forms.gle/zQEeJNvEjZnwp7KNA