Info

Raamatukogu

Elva Gümnaasiumi raamatukogu avatud

E - R 7.50 - 14.30

Puiestee 2, Elva

Telefon: 7301836

 

Muuda

Elva Gümnaasiumi raamatukogu kodukord

Austan töist ja loomingulist õhkkonda

 • Sisenen raamatukokku rahulikult

 • Räägin ja liigun vaikselt

 • Sööke ja jooke kaasa ei võta

 • Hoian kooli vara

 • Riiulilt võetud ajalehe ja ajakirja panen peale kasutamist samasse kohta tagasi

 • Jätan oma töökoha alati korda

Laenutamine

 • Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik Elva Gümnaasiumi õpilased, õpetajad ja koolitöötajad

 • Lugejaks registreeritakse 7.-12. klassi õpilased klassi nimekirja alusel, taasregistreeritakse iga õppeaasta 1. septembrist. Õpetajad ja koolitöötajad registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel.

 • Lugeja on kohustatud esitama raamatukogule korrektsed kontaktandmed. Andmete muutumise korral tuleb raamatukogu sellest teavitada.

Laenutusperioodid on alljärgnevad:

 • Õpikud – 1 õppeaasta

 • Ilukirjandus - 21 päeva

 • Teatmeteosed (entsüklopeediad, sõnaraamatud, leksikonid) – koju ei laenutata

 • Raamatud tagastan kokkulepitud tähtajal või pikendan tähtaega raamatukoguhoidja loal

 • Uue raamatu laenutan alles siis, kui eelmised on tagastatud

 • Klassitunnistuse, lõputunnistuse ja koolist lahkumise dokumendid saan kätte siis, kui võlgnevused raamatukogus on likvideeritud

Võtan teadmiseks

 • Raamatu kaotamise või rikkumise korral tuleb see asendada

 • Kui sul on küsimusi, pöördu alati raamatukoguhoidja poole

 • Kodukorra mittetäitjalt võib raamatukoguhoidja raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta