EG auvilistlane

EG auvilistlane Tiit Ustav

Tiit Ustav koolivalguse edasikandja ja kohaliku haridusloo hea hoidja. Ta on kodulooteemalise ajalootöövihiku autor, tema algatusel valmisid seekordseks aastapäevaks koolidirektorite portreepildid, Elva olümpialaste ausein ja Elva algkooli ajaloo kolmas köide. Tiit on olnud mitmete eelnevate kooli aastapäevade korraldustiimis ja MTÜ Elva Kooli Vilistlaskogu väsimatu eestvedaja.  

 

Elva Gümnaasiumi auvilistlase valimise kord

§ 1. Eesmärgiga tänada ja tunnustada Elva kooli põhikooli või gümnaasiumi (keskkooli) lõpetanud  teenekaid inimesi, valitakse kord viie aasta jooksul (kohaliku hariduselu juubeli eel) Elva Gümnaasiumi auvilistlane/auvilistlased.

 

§ 2. Elva Gümnaasiumi auvilistlase nimetuse võib omistada Elva kooli vilistlasele ja koolis töötavale vilistlasele tema silmapaistva tegevuse eest teadus-, haridus-, kultuuri-, spordi- või ühiskonnaelus.

 

§ 3. Auvilistlase kandidatuuri ülesseadmine:

§ 3.1. auvilistlase kandidatuuri esitamise õigus on kooli juhtkonnal, õppenõukogu liikmetel, õpilasesinduse liikmetel, hoolekogu liikmetel ja vilistlaskogu liikmetel;

§ 3.2. auvilistlase kandidatuur esitatakse kirjalikult kooli direktorile (sisaldab põhjendust, miks kandidaat väärib auvilistlaseks nimetamist);

§ 3.3. auvilistlase kandidatuuri arutelu toimub laiendatud juhtkonna töökoosolekul.

 

§ 4. Auvilistlase valimine:

§ 4.1. auvilistlane valitakse laiendatud juhtkonna töökoosolekul;

§ 4.2. laiendatud juhtkonna töökoosolekul valituks osutunud auvilistlase kandidaadist/kandidaatidest teavitab direktor hoolekogu ja vilistlaskogu liikmeid;

§ 4.3. auvilistlane kinnitatakse direktori käskkirjaga.

 

§ 5. Auvilistlaseks valitu nimi kantakse kooli veebilehele, hariduselu juubeliaastapäeva pidulikul aktusel kingitakse auvilistlasele vastavasisuline tunnistus ning Elva Gümnaasiumi selleks otstarbeks tehtud meene.