Dokumendid

Ainete paigutus gümnaasiumis (Lisaja: Tarmo Pent, 13. september 2018)

Auvilistlane (statuut) (Lisaja: Tarmo Pent, 07. november 2018)

Ekskursioonide, õppekäikude ja matkade läbiviimised kord (Lisaja: Tarmo Pent, 16. oktoober 2017)

Gümnaasiumiastme hindamisjuhend (Lisaja: Jaanus Tikka, 17. september 2020)

Hilinemiste ja puudumiste menetlemise kord (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Hädaolukorra lahendamise plaan (Lisaja: Tarmo Pent, 09. märts 2018)

Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise alused (Lisaja: Tarmo Pent, 15. detsember 2017)

Kaasav eelarve (Lisaja: Tarmo Pent, 23. oktoober 2018)

Klassijuhataja ametijuhend (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Kollektiivleping (Lisaja: Tarmo Pent, 10. oktoober 2019)

Koolisisese projektitoetuse juhend (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Koolituspoliitika (Lisaja: Tarmo Pent, 06. jaanuar 2020)

Kursuste tagasiside leht (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Meisterõpetaja statuut (Lisaja: Tarmo Pent, 25. veebruar 2020)

Mentori/juhendava õpetaja juhend (Lisaja: Tarmo Pent, 14. november 2018)

Nutt Elvas (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Põhikooli hindamisjuhend (Lisaja: Tarmo Pent, 08. september 2020)

Põhimäärus (Lisaja: Tarmo Pent, 18. märts 2019)

Sisehindamise kord (Lisaja: Tarmo Pent, 16. detsember 2019)

Tugimeetmete rakendamine õpilase kokkuvõtvate puudulike hinnete korral (Lisaja: Tarmo Pent, 15. detsember 2017)

Tugisüsteemide ja nende rakendamise kord (Lisaja: Tarmo Pent, 06. september 2019)

Tulemustasu maksmise alused (Lisaja: Tarmo Pent, 02. mai 2018)

Tunnijaotuskava (Lisaja: Tarmo Pent, 03. september 2020)

Tunnustamise statuut (Lisaja: Tarmo Pent, 18. märts 2019)

Töökorralduse reeglid (Lisaja: Tarmo Pent, 08. juuni 2018)

Töötasustamise alused (Lisaja: Tarmo Pent, 27. mai 2020)

Õpetaja kutsestandard (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Õpilaste juhendamise ja HEV õpilaste õppekorralduse põhimõtted (Lisaja: Tarmo Pent, 15. detsember 2017)

Õppematerjalid (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Õppematerjalide koostamise statuut (Lisaja: Tarmo Pent, 22. august 2017)

Õppenõukogu tegutsemise kord (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)

Õppestipendiumi statuut (Lisaja: Tarmo Pent, 28. august 2017)