COVID-19

Eesti Perearstide Seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks (25.09)

 

Eesti Perearstide Seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks (pdf)

SIHTGRUPP: Eesti elanikud

 COVID-19 haiguse ennetamine

Hoia distantsi!

Pese käsi vee ja seebiga, koju jõudes, enne sööki ja pärast tualetis käimist, ja kui käed on määrdunud. Kanna endaga kaasas desinfitseerimisvahendit, et seda vajadusel kasutada. Ühekordsete kinnaste kasutamine ei asenda käte hügieeni.

Kasuta HOIA-mobiilirakendust, mille kohta leiad lisainfot aadressilt www.hoia.me.

Kanna maski kõrge nakatumisega piirkondades, kui lähikontakti pole võimalik vältida (näiteks ühist-ranspordis, kauplustes jm). NB! Oluline on maski õige kasutamine! Vt Kuidas kasutada maski ja Mida peab teadma maskidest? Maski kasutamine ei asenda muid ennetusmeetmeid (distantsi hoidmine, käte pesemine)!

Eriti tähelepanelikud peavad COVID-19 haiguse ennetamisel olema eakad ja krooniliste haigustega inimesed.

Riskigruppide kaitsmisel on väga oluline ka kõikide ülejäänud inimeste vastutustundlik käitumine.
 

Haigestumine

Püsi kodus (vt ka “Karantiin”), kui tekib üks või mitu järgmistest ägedate ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomeist: köha, nohu, maitse- ja lõhnataju häired, kurguvalu, palavik, seletamatult halb enesetunne või muud ägedalt tekkinud sümptomid.

Võta kohe ühendust perearstikeskusega, õhtusel ajal või nädalavahetusel perearsti nõuandetelefoniga 1220, et saada tervisenõu ja hinnata, kas on vaja võtta SARS-CoV-2 proov. Ära karda vastuvõtule minna, kui sind kutsutakse.

Vastuvõtule minek ei eelda SARS-CoV-2 proovivõttu ega analüüsivastuse äraootamist: perearsti või pereõe vastuvõtule pannakse aeg kirja, kui terviseseisund seda nõuab. Perearstikeskuses peab vastuvõtt olema eelnevalt kokku lepitud! Vt ka Meelespea patsiendile perearstikeskusesse tulekuksPatsiendi teekond perearstikeskuses.

SARS-CoV-2 proovi võtmine

SARS-CoV-2 analüüsile suunatakse täiskasvanud ja 10-aastased või vanemad lapsed, kellel esinevad ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomid (täpsemalt vt “Haigestumine”).

Ilma ägeda hingamisteede viirushaiguse sümptomiteta inimesi, sh haigestunu lähikontaktseid perearstikeskusest SARS-CoV-2 analüüsile ei suunata, sest niimoodi võetud proov ei pruugi anda tõest vastust.

Erandina suunatakse perearstikeskuste poolt analüüsile ilma haigussümptomiteta inimesed, kes lähevad elama hooldusasutusse (hooldekodu, õendushaigla).

Üldised põhimõtted kuni 10-aastaste laste SARS-CoV-2 proovivõtule suunamisel

Haigestunud lapse tervise kohta annab nõu perearst ja/või pereõde, kes aitab otsustada, kas vajalik on ka läbivaatus ja/või SARS-CoV-2 proovi võtmine.

Analüüsile ei suunata, kui:

lapsel puuduvad haigussümptomid,

lapsel on haigussümptomid, kuid puudub teadaolev lähikontakt COVID-19 haigega ja lähikontaktsete hulgast pole keegi viimase 14 päeva jooksul riskipiirkonda kuuluvast välisriigist saabunud. Reisimise kohta vt ka “Liikumispiirang”.

Analüüsile suunatakse, kui lapsel on haigussümptomid ja:

teadaolev COVID-19 lähikontakt viimase 14 päeva jooksul,

keegi lähikontaktsetest on viimase 14 päeva jooksul saabunud reisilt riskipiirkonnast (reisimise koh-ta vt ka “Liikumispiirang”),

arsti hinnangul on proovivõtt vajalik,

lapsevanem soovib lapsele analüüsi teha.

Haigestunu lähikontaktsed võivad kuni analüüsivastuse saabumiseni jätkata tavapärast elu. Haigestunu edasine käitumine sõltub analüüsivastusest. Haigestunu peab kuni analüüsi tulemuse saabumiseni pü-sima koduses karantiinis.

Vt ka “Lähikontaktsed”, “Karantiin”.

SARS-CoV-2 proovi andmisest keeldumine

Kui täiskasvanul või 10-aastasel või vanemal lapsel esinevad ägeda ülemiste hingamisteede viirusin-fektsiooni sümptomid, ei ole ta kohustatud SARS-CoV-2 proovi andma. Kuid keeldumisel peab inimene käituma nii, nagu tal oleks COVID-19. Jälgimine, isolatsiooninõuded ja tema lähikontaktsetele kehtivad nõuded on sellisel juhul täpselt samad nagu COVID-19 haigestunul ja tema lähikontaktsetel. Vt ka “Isolatsioon”, “Karantiin”.

SARS-CoV-2 analüüsi vastus

Analüüsivastus tuleb enamasti kahe tööpäeva jooksul ning see sisestatakse inimese lehele patsiendiportaalis digilugu.ee lehele. Digilugu.ee lehele saab siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

Inimesed, kes ei oska või ei saa veebilehte digilugu.ee kasutada, võivad analüüsi vastuse saamiseks võtta ühendust ka oma perearstikeskusega. Terviseameti inspektorid helistavad kõigile positiivse analüüsivastuse saanud inimestele, et selgitada isolatsiooni vajalikkust ja paluda andmeid lähikontaktsete tuvastamiseks.

Kui analüüsivastus on negatiivne

Püsi kodus, kuni enesetunne paraneb ja sümptomid on kadunud. Haigusest püsima jäänud kerge köha ja nohu ei ole takistuseks haridusasutusse/tööle minemisel, kui üldine enesetunne on hea. Vt ka “Karantiin”.

Kui analüüsivastus on positiivne ja haigussümptomid puuduvad

Püsi isolatsioonis 10 päeva alates proovi võtmise päevast – kui selle aja jooksul ei ole sümptomeid tekkinud, võid naasta tavapärase elu juurde. Kui 10 päeva jooksul sümptomid tekivad, siis võta kohe ühendust perearstikeskusega.

Kui kasutad HOIA-mobiilirakendust, märgi end seal nakatunuks.

Vt ka “Isolatsioon”, “Haigestumine”.

Kui analüüsivastus on positiivne ja haigussümptomid on olemas

COVID-19 diagnoos on kinnitatud. Püsi isolatsioonis. Vt ka “Isolatsioon”.

Kui kasutad HOIA-mobiilirakendust, märgi end seal nakatunuks.

Perearstikeskusega lepitakse kokku ajad, mil uuesti ühendust võetakse.

Sulle selgitatakse haiguse tavalist kulgu ning räägitakse ohusümptomitest, mille korral peab kindlasti kiirelt tegutsema.

Kui sul terviseseisundi tõttu on vaja, et arst või õde sind läbi vaataks, siis lepitakse selleks kokku spetsiaalsed vastuvõtuajad, mil keskuses on kokkupuuted teiste patsientidega miinimumi viidud ning teiste inimeste nakatamise võimalus on väiksem.

Perearstikeskusse vastuvõtule minekuks ära kasuta ühistransporti. Vt ka Meelespea perearstikeskusse vastuvõtule tulekuks ja videot “Patsiendi teekond perearstikeskuses“.

SARS-CoV-2 positiivse analüüsivastuse saanud inimestega võtab ühendust ka Terviseamet.

Karantiin

Karantiini jäävad:

Inimesed, kellel on ülemiste hingamisteede viirushaiguse sümptomid ja SARS-CoV-2 analüüsivas-tus negatiivne – kuni tervenemiseni. Pärast ägedate haigussümptomite taandumist püsima jäänud kerge köha või nohu ei ole takistuseks tööle/haridusasutusse naasmiseks, kui üldine enesetunne on hea.

Kõik inimesed, kellelt on võetud SARS-CoV-2 proov, aga analüüsi vastus pole veel teada.

SARS-COV-2 positiivse analüüsitulemusega inimese lähikontaktsed:
14 päeva loetuna lähikontakti viimasest päevast.
Kui kodus püsimise ajal tekivad ülemiste hingamisteede ägeda viirushaiguse sümptomid, tuleb võtta kohe ühendust perearstikeskusega ja haigestunu suunatakse SARS-COV-2 analüüsile. Kui tegemist on COVID-19-ga, algab kodus püsimise päevade lugemine uuesti otsast peale alates sümptomite tekke esimesest päevast.
Vt ka “Haigestumine”, “Lähikontaktsed”.

Käitumine karantiini ajal

Karantiini ajal tuleb püsida kodus. Kodust võib lahkuda vaid arsti juurde või apteeki minekuks või esmatarbekaupade hankimiseks, eelistada tuleks siiski e-kaubandust või lähedaste abi. Kodust väljudes kanna maski ja hoia teiste inimestega distantsi.

Hoia eemale inimestest, kellel on suur risk jääda COVID-19 haigusse.

Kui pead pereliikmetega samas ruumis viibima, hoia distantsi ja kanna maski.

Jälgi enesetunnet.

Kui tekib üks või mitu järgmistest ägedate ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomeist: köha, nohu, maitse- ja lõhnataju häired, kurguvalu, palavik, seletamatult halb enesetunne või muud ägedalt tekkinud sümptomid, võta ühendust oma perearstikeskusega. Vt ka “Haigestumine”.

Kordusanalüüsi karantiini lõpetamiseks ei tehta.

Isolatsioon

Isolatsiooni jäävad:

Kõik, kellel on SARS-COV-2 analüüsitulemus positiivne

Isolatsiooni lõpetamine

Haigussümptomid ja SARS-CoV-2 positiivne e. kinnitatud COVID-19 diagnoos:

Vähemalt 14 päeva alates sümptomite esimesest päevast.

Viimasest palavikust peab olema möödunud vähemalt 72 tundi (ilma palavikualandajat kasuta-mata) ning ägedad haigussümptomid peavad olema taandunud.

 

SARS-CoV-2 positiivne, sümptomeid ei ole: 10 päeva alates proovi võtmisest.

 

Käitumine isolatsiooni ajal

Enesetunde halvenemisel võta kohe ühendust perearstikeskusega või perearsti nõuandetelefoniga, ohtlike haigussümptomite korral helista 112.

Võimalusel leia eraldi elamiskoht või püsi eraldi toas. Hoia pereliikmetega distantsi. Kui peate viibima ühes ruumis, kanna maski.

Kasuta võimalusel eraldi tualettruumi. Kui see pole võimalik, puhasta enda järel kontaktpindu (ukselingid, kraaninupud, loputuskasti nupud) desinfitseerimisvahendiga.

Kasuta vannituba viimasena ning väldi oma hügieenitarvikute jagamist, eriti tuleks jälgida seda, et käterätikud oleks eraldi.

Kasuta kööki teistest pereliikmetest erineval ajal, võimalusel söö oma toas.

Kodust lahkuda tohid vaid hädaolukorras. Võimalusel palu apteegis või toidupoes käimiseks sõprade abi või kasuta e-poode. Vajadusel pöördu kohaliku sotsiaaltöötaja poole.

Isolatsiooni ajal on lubatud kodust lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või elu või siis tervist ohustava hädajuhtumi korral (enamasti tähendab see transporti haiglasse). Kodust väljudes kanna maski ja hoia teiste inimestega distantsi.

Ühistranspordi kasutamine on keelatud!

Kõik lähikontaktsed peavad jääma isolatsiooni.

Vt ka “Lähikontaktsed”, Koduse ravi juhend.
Vt ka COVID-19 nakatunule või nakatumise kahtluse korral: Terviseameti juhend.

Kordusanalüüsi isolatsiooni lõpetamiseks ei tehta.

Liikumispiirang

Liikumispiirang kehtib kõikidele, kes on saabunud riskipiirkonna riikidest. Täpsemalt riskiriikide, liikumispiirangu kestuse ja reisimise järgsete analüüside kohta vt Välisministeeriumi kodulehelt. Perearstikeskused reisimisega seotud analüüside tegemist ei korralda.

Lähikontaktsed

Lähikontaktseks loetakse isikut, kes:

elab haigestunuga koos,

on olnud haigestunuga vahetus kehalises kontaktis (nt kätlemine, kallistamine), kes

on kokku puutunud haigestunu hingamisteede eritistega (nt on peale köhitud) või

on viibinud haigestunud inimesest kuni 2 meetri kaugusel vähemalt 15 minutit.

Lähikontaktne peab püsima karantiinis. Täpsemalt vt “Karantiin”.

Lähikontaktsetega kokku puutunud inimesed (nn teise astme kontaktid) ei pea karantiini jääma.

Töövõimetusleht ja hooldusleht

Töövõimetuslehe avamiseks tuleb esimesel võimalusel võtta ühendust perearstikeskusega.

Töövõimetusleht/hooldusleht väljastatakse:

Kõikidele haigestunud inimestele.

Haigussümptomitega SARS-CoV-2 positiivse prooviga inimesele seniks, kuni tal on lubatud tööle/ haridusasutusse naasta.

Ilma sümptomiteta SARS-CoV-2 positiivse prooviga inimesele 10 päevaks alates SARS-CoV-2-positiivsest analüüsitulemusest.

Haigussümptomitega SARS-CoV-2 negatiivse analüüsitulemusega inimesele kuni paranemiseni.

Haige lapse hooldamiseks.

Lähikontaktsele kuni 14 päevaks alates lähikontakti esimesest päevast.

Täpsemat infot ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta saab Haigekassa kodulehelt.

Tõendid lasteaeda või kooli

Lapse tervist tunneb kõige paremini lapsevanem, kes vajadusel konsulteerib lapse tervise ja nakkus-ohtlikkuse asjus perearstikeskusega. Lapsevanem oskab kõige paremini hinnata, kas laps on haigu-sest taastunud ning jaksab taas lastekollektiivis viibida.

Arstil ei ole võimalik tagada, et analüüsi andnud inimene hiljem ei haigestu pärast proovi võtmist – tõendi saab anda üksnes selle hetke kohta, mil see väljastatakse. Tõendi saanud inimene võib tunni aja pärast olla juba nakatunud – seetõttu ei ole haiguste puudumise tõendil mingit väärtust.

Kroonilised haigused nagu astma ja allergiad võivad põhjustada nohu ja köha ning see ei tähenda, et lapsed peaksid seetõttu jääma koolist või lasteaiast kõrvale. Reeglina on sellised kroonilised haigused varasemalt teada ning lapsevanem saab ise kooli teavitada, et lapse sümptomid ei ole nakkavad. Kui lapsevanema jaoks pole selge, kas tegemist on nakkusliku või mittenakkusliku seisundiga, tuleb nõu pidada perearstikeskusega.

Perearstikeskus eraldi tõendeid nakkushaiguste puudumise ja/või krooniliste haiguste olemasolu kohta ei väljasta.

Lapsed

Laste puhul kehtivad nii isolatsiooni ja karantiini puhuks kui tavaellu naasmise osas samad reeglid, mis täiskasvanutel.

Erandiks on analüüsi tegemine, vt “SARS-CoV-2 proovi võtmine”. 
Vt ka “SARS-CoV-2 proovi andmisest keeldumine”.
Vt ka Tegutsemine lapse haigestumise korral.

Kui lapsel isolatsioonikohustust ei ole, otsustab lapse mineku haridusasutusse lapsevanem, kes vajadusel küsib lapse tervise kohta nõu perearstikeskusest.

Lapse hariduse ning psühholoogilise ja sotsiaalse arengu seisukohalt on lasteaed/kool väga oluline, mistõttu ei tohi last kergekäeliselt koju jätta.

Kui laps vajab terviseseisundi tõttu läbivaatust perearstikeskuses, ei ole selleks eelnevalt vaja oodata ära SARS-CoV-2 proovi vastust – laps kutsutakse vastuvõtule lähtudes tema kaebustest ja terviseseisundist. Ka COVID-19 haigusega patsiente võidakse perearstikeskusesse vastuvõtule kutsuda, kui selleks on vajadus.

Perearstikeskusse kohale minekuks tuleb visiidiaeg eelnevalt kokku leppida!

Vt ka Meelespea patsiendile perearstikeskusesse tulekuksPatsiendi teekond perearstikeskuses.

Lapsed, kes on isolatsiooni või karantiini tõttu lasteaiast või koolist koju jäetud, peavad püsima kodus ning ei tohi käia kodust väljas teiste lastega mängimas, poes ega muudes kohtades. Kindlasti ei tohiks isolatsiooni määratud lapsi jätta vanavanemate hoole alla, kuna vanavanemad on COVID-19 haigusest eriti ohustatud.

Juhendi koostamisel on perearstidele suureks abiks olnud:

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Eesti Lastearstide Selts
Terviseamet

Juhendi kinnitamise kuupäev: 24.09.2020

Kui ilmneb olulist uut teaduslikku või korralduslikku infot, siis juhendit uuendatakse.

Eesti Perearstide Selts koos partneritega soovib kõikidele Eestimaa elanikele viirushooajaks kainet mõistust, südamerahu ja turvatunnet!

September 2020

Eesti Perearstide Seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks (pdf)

Orginaal postitus 
https://www.perearstiselts.ee/covid-19/patsient/eesti-perearstide-seltsi-juhised-covid-19-haiguse-perioodiks-25-09Juhend vanemale, kuidas lapse haiguse korral käituda

Sügise saabudes hakkavad koolis, tööl ja lasteaias levima taas viirused, mis nõrgendavad organismi ning sunnivad koju jääma. Koostasime täpsustava juhendi, et see keeruline aeg üheskoos üle elada. Tasub olla ettevaatlik, aga säilitagem rahulik meel.

Püsigem terved!Kooliaasta alguse käitumisjuhised.

Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt. Koolipere on läbi mõelnud, kuidas riske maandada.

● Koolis rakendatav esmane ennetusmeede on kätehügieen, st majja sisenedes ja väljudes tuleb käed desinfitseerida.Desovahendid ei asenda aga elementaarset kätepesu seebi ja veega. 

● Õpilastel, kes soovivad kanda maski, peab olema mask endal kaasas.

● Lapsevanemad koolimajja ei sisene.

● Haigustunnustega (sh külmetusnähtustega) kooli töötaja ja õpilane ei tule kooli kuni tervenemiseni, vaid jääb koju.

● Koolil on õigus haigustunnustega õpilane ilma kooliõe kinnituseta koju saata. Kui õpilasel tuvastatakse haigustunnused, eraldatakse ta teistest õpilastest selleks ettenähtud ruumi, kuni talle järele tullakse. 

● Covid-19 kahtlusega testimisele suunatud õpilane ei tohi kooli tulla, kuni testitulemuse teadasaamiseni. Testil negatiivse vastuse saanud õpilane võib tulla kooli.

● Positiivse testitulemuse korral tuleb jääda kaheks nädalaks isolatsiooni. Kool teeb koostööd Terviseametiga lähikontaktsete tuvastamiseks ja vajalike ohutusmeetmete rakendamiseks. 

● Inimesed, kes on olnud Covid-19 positiivsega lähikontaktis, peavad jääma koju 14 päevaks isolatsiooni. Lähikontaktiks loetakse vähemalt kahe meetri kaugusel viibimist vähemalt 15 minuti jooksul.

● Vanem teavitab kontaktõppest loobumisest seoses viirusekartusega klassijuhatajat Stuudiumi vahendusel ja võtab vastutuse lapse õppetöös edenemise eest.

● Haigusnähtudeta või kergete haigusnähtudega karantiinis olemine ei tähenda, et õpilane on õppetööst vabastatud, õppetöö jätkub distantsõppe vormis. 

● Õppetöös kasutab igaüks ainult oma isiklikke õppevahendeid (ei laena klassikaaslastelt ega õpetajalt).

● Õpilased liiguvad vahetunnis õue või järgmisesse tunniplaanis ettenähtud klassiruumi ega kogune koridoridesse.

● 1.-3. klassi õpilased ootavad peale tunde järelevastamist, ringitundi, huvitundi vmt oma koduklassis.

● Kool palub oktoobri vaheajale välisreise mitte planeerida.

● Kui õpilane läheb vanematega reisile riskiriiki, kus viirusesse nakatunute arv on 100 000 elaniku kohta üle 16, jääb ta 14 päevaks karantiini. 

● Kooliüleseid suurüritusi käesoleval õppeaastal siseruumidesse ei planeerita (kuni riigipoolsete soovituste leevenemiseni).

● Lapsevanemate üldkoosolek viiakse läbi Google Meet keskkonnas.

● Esimese kahe nädala jooksul toimub kehtestatud reeglitest kinnipidamise hindamine. Vajadusel võetakse kasutusele rangemad meetmed ja minnakse üle osalisele distantsõppele.

● Asutuse sulgemise üle otsustavad Terviseamet ja pidaja. Jätame endale õiguse reageerida vastavalt olukorrale, et kaitsta oma õpilaste ja töötajate tervist.

Viiruse leviku tõkestamiseks peame kõik andma oma panuse!Õppetöö korraldamine alates 18. maist

Tavapärane distantsõpe jätkub kooliaasta lõpuni. Seoses eriolukorra järk-järgulise leevendumisega riigis, pakub aga Elva Gümnaasium alates 18. maist osalist kontaktõpet õpilastele, kes vajavad õppetöös suuremat tuge. Vastav teavitus saadetakse kodudele personaalselt. Õppetöö korraldamises koolimajades jälgime kõiki sellekohaseid Tervisekaitse soovitusi. Kooli kutsutud õpilastele on tagatud toitlustus (toidupakk). Õppetöö lõpeb 5. juunil. 

Vanemal on õigus objektiivsetel põhjustel keelduda pakutavast toest, kuid sellisel juhul peab   vanem tagama õppeülesannete täitmise distantsilt ja arvestama, et õpilasel võivad tekkida suuremad õpiraskused.  

Elva Gümnaasiumi direktsioon Videopöördumine

Elva Gümnaasiumi direktsioon vastab õpilaste ja õpetajate küsimustele seoses distantsõppega.