Arenguvestluse läbiviimise kord

Arenguvestluse läbiviimise kord

Arenguvestluse teemade leht lapsevanemale

Arenguvestluste kaardid:

1. klass, muudetud 2019

2.klass, muudetud 2019

3. klass, muudetud 2019

4. klass, muudetud 2019

5. klass, muudetud 2019

6. klass, muudetud 2019

7. klass, muudetud 2019

8. klass, muudetud 2019

9. klass, muudetud 2019

10. klass

11. klass

12. klass

Arenguvestluste kokkuvõte õpetajale