Ajalugu

1913. a. novembris saadi luba kooli avamiseks Elvas linnakodanik Vasara majas.
Kooli nimeks sai Elva 2-klassiline Ministeeriumikool. Õppetöö toimus vene keeles kuni 1917. aastani.
1917. a. Elva kool muudeti 6-klassiliseks. Nimeks sai Elva 6-klassiline Algkool.
1923. a. 16. septembril sai Elva kool seoses Elvale aleviõiguste andmisega nimeks Elva Alevi Algkool.
1924. a. 16. novembril toimus Elva Postijaama hoonest ümberehitatud koolimaja avamine ja pühitsemine. Siiani oli Elva kool töötanud üürimajades. Sellest tähtpäevast peale tähistatakse Elva kooli aastapäeva 16. novembril
1923-28 töötasid kooli juures täiendusklassid keskkooli I klassi programmi alusel.
1927. a. 31. mail istutati praeguse Tartu maanteel asuva koolimaja tagant kaseallee Kesk tänavale
1938. a. 1. mail sai kool uueks nimeks Elva Linna Algkool (seoses Elva linnaõiguste andmisega).
1941. a. 12. mail sai kool nimeks Elva Mittetäielik Keskkool.
1941. a. sügisel saksa okupatsiooni ajal sai kool taas Linna Algkooli nime.
1944. a. augustis hävis sõjatules Elva koolimaja.
1944. a. 1. novembril taastati Elva Mittetäieliku Keskkooli nimi. Avati VII klass.
1945. a. 1. septembril avati Elva koolis VIII klass. Kool sai nimeks. Elva Keskkool
1946. a. 1. septembril eraldati Elva Keskkoolist vene õppekeelega klassid ja neist moodustati Elva Mittetäielik Keskkool. Direktor - Peeter Kattala.
1949.a. juunis lõpetas Elva Keskkooli I lend
1954.a. hakati Elvas Tartu mnt ehitama koolimaja
1958.a. 1.septembril likvideeriti vene õppekeelega Elva
7-kl. Kool ja klassid ühendati Elva Keskkooliga
1958.a. 20.sept. avati uus keskkoolihoone Tartu mnt.3.
1962.a. juunis lõpetas esimene töökasvatuse (polütehnilise
õpetuse) lend.
1969.a. lõpetas esimene ja siiani ainus spordikallakuga klass.
1970.a. 1.septembril avati Tartu mnt.3 keskkooli hoone
juurdeehitis.
1971.a. lõpetas esimene süvaõppega kirjandusklass.
1978.a. lõpetas esimene kaubandusklass.
1986.a. pandi nurgakivi Elva uuele koolihoonele.
1987.a. 1.septembril alustas Elvas tööd kaks keskkooli:
Elva I Keskkool Tartu mnt.3
Elva II Keskkool Oktoobri pst.2
1991.a. sügisest on Elvas Elva Keskkool Puiestee2, Elva
Põhikool Tartu mnt.3
1995.a. 1. juulist nimetati koolid ümber Elva Gümnaasiumiks
(Puiestee 2) ja Elva Algkooliks (Tartu mnt.3)
1997.a. avati progümnaasiumi klass
1999.a. avati kaugõppeosakond
2002.a. liideti Elva Gümnaasium, Elva Algkool ja Peedu Algkool
Elva Gümnaasiumiks.

Koolil on läbi aegade olnud mitmeid nimesid. Tooksime nad nüüd alljärgnevalt ära koos direktoritega, kes kooli on juhtinud.

1913  Elva 2-klassiline Ministeeriumikool

1913 – 1917 Jaan Linsi 

1917  Elva 6-klassiline Algkool

1917 - 1919 Jaan Linsi

1919 – 1923 Arnold Muna 

1923 – 1941 Johannes Lang(e) 

1941  Elva Mittetäielik Keskkool

1941 - Johannes Lang(e)

1941 Elva Linna Algkool

1941 - 1944 - Johannes Lang(e)

1944  Elva Mittetäielik Keskkool

1944 – 1945 Helmi Kiisküla 

1945  Elva Keskkool

1945 – 1948 Mihkel Roonurm 

1948 – 1954 Mihkel Karro 

1954 – 1958 Herbert Kaselo 

1958 – 1960 Lembit Raid 

1960 – 1973 Arvo Mälberg 

1973 – 1975 Albert Aavasalu 

1975 – 1980 Edgar Kurg 

1980 – 1987 Vello Namm 

1987  Elva I Keskkool

1987 - 1991 Kai Kivipõld

1991  Elva Põhikool

1991 - 1995 Kai Kivipõld

1995  Elva Algkool

 1995 - 2002 Kai Kivipõld

1987  Elva II Keskkool

1987 - 1991 Vello Namm 

1991  Elva  Keskkool

1991 - 1995 Vello Namm

1995  Elva Gümnaasium

1995  - 1998 Vello Namm

1998 - 2001 Ain Jõesalu 

2002 - 2006 Kalmer Kivi 

2007 - 2014 Matti Kangor

2014 - k.a. Tarmo Post