Viielised ja nelja- viielised õpilased 1. trimestril (7.- 9. klass)