Hulknurga ümbermõõt

Huknurga kõigi külgede pikkuste summa moodustab hulknurga ümbermõõdu.

Varem õpitud huknurkadest on meile tuttavad kolmnurk ja nelinurgast ristkülik.

Kolmnurga ümbermõõdu valem on P=a+b+c, kus P on ümbermõõdu tähis ja a,b,c on külgede pikkused.

Ristküliku ümbermõõdu valem on P=2(a+b), kus a ja b on ristküliku lähisküljed.

Mistahes nelinurga ümbermõõt on P=a+b+c+d,

viisnurgal P=a+b+c+d+e jne.

IDevice küsimuse ikoon Quiz
Arvuta kolmnurga ümbermõõt, kui kolmnurga külg a=1,2cm, b=0,24dm ja c=1,8 cm.
       
P=3,24 cm
P=5,4 cm
P=5,4 dm

IDevice küsimuse ikoon Quiz
Arvuta ristküliku ümbermööt, kui ristküliku lähisküljed on 12 cm ja 2,8 dm.
       
P=4,0 dm
P=29,6 cm.
P=8 dm

iDevide ikoon Joonis 5
Näita Kolmnurk ABC pilti
Kolmnurk ABC
Näita Nelinurk DEFG pilti
Nelinurk DEFG
IDevice küsimuse ikoon Quiz
Arvuta kolmnurga ABC ( joonis 5) ümbermõõt, kui AB=4,8 m, BC=32 dm, CA=50 dm.
       
P=86,8 dm
P=130 dm
P=5,8 m

Leia kolmnurga ABC (joonis 5) külg AC, kui AB=30 m, BC=34 m ja ümbermõõt P=90 m.
       
AC=24 m
AC=154 m
AC=26 m

IDevice küsimuse ikoon Quiz
Arvuta nelinurga DEFG (joonis 5) ümbermõõt, kui DE=DG=12,5 dm, EF=8,3 dm ja FG=15,7 dm.
  
P=36,5 dm
P=49,0 cm
P=49 dm

Nelinurga DEFG (joonis 5) kaks külge DE ja DG on võrdsed. Leia nende külgede pikkused, kui EF=1,4 m ja FG=3,6 m ning ümbermõõt P=9,0 m.
  
DE=DG=4 m
DE=DG=2 m
DE=DG=2 dm

IDevice küsimuse ikoon Quiz
Viisnurkse karjamaa kaks külge on kumbki 95 m ning ülejäänud küljed on 65 m, 104 m ja 106 m. Karjamaa ümbritsetakse kolmerealise traataiaga. Mitu meetrit kulub selleks traati?
       
370 m
465 m
1395 m


Võrdsete külgedega hulknurka nimetatakse võrdkülgseks hulknurgaks

Võrdkülgne kolmnurk: P=3a, kus a on ühe külje pikkus.

Võrdkülgne nelinurk (romb): P=4a. See valem on ka ruudu ümbermõõdu valem. Miks?

Võrkülgne viisnurk: P=5a.
...
Võrdkülgne n-nurk: P=na, kus n on külgede (nurkade) arv.

IDevice küsimuse ikoon Quiz
Seitsenurga kõik küljed on 2,5 cm. Arvuta hulknurga ümbermõõt.
       
P=17,5 cm
P=6,25 cm
P=9,25 cm

Kaheksanurga kõik küljed on ühepikkused ja ümbermõõt on 12 dm. Kaheksanurga külje a pikkus on
       
a=4 dm
a=20 cm
a=1,5 dm

iDevide ikoon Täida lüngad
Arvuta hulknurga küljed, kui hulknurga ümbermõõt on 310 cm, üks külg on 1/5 ümbermõõdust ja teine 40 protsenti ümbermõõdust ning ülejäänud neli külge on võrdse pikkusega.
Vastus: esimene külg cm, teine külg cm, kolmas, neljas, viies ja kuues külg on cm.
  

See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License