Uudised

Elva gümnasistid tutvustavad linnavalitsusele kodulinna arenguvisioone Vaadatud 610 korda

11. detsember 2014

12. detsembril tutvustavad Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuuna 10. ja 11. klassi õpilased õppeaine „Kodanik ja ühiskond“ raames linnavalitsusele oma visioone Elva arengust. Nelja grupitöö esitlused algavad kell 10.30 raekojas volikogu saalis.
Kodanikukaitse õppesuund Elva Gümnaasiumis on käimas teist aastat. Juhtiva õppejõu, major Kalle Kõlli sõnul on kodanikukaitse õppesuuna ülesanne koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes lisaks põhiainetele on omandanud põhjalikud teadmised Eesti riigistruktuuride toimimise kohta. “Kaitsetahe algab kodu ja kodukoha väärtustamisest ning hoolimisest ja soovist selle käekäigus kaasa rääkida,” on major Kalle Kõlli veendunud.
Õppeaines „Kodanik ja ühiskond“ andis Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste strateegia õppetooli ühiskonnateaduste dotsent hr. Viljar Veebel kodanikukaitse õppesuuna õpilastele ülevaate Eesti Vabariigi toimimise protsessidest ja sise-, välis- ning eelarvepoliitikast. Kohaliku omavalituse tasandi struktuuridest ja ülesannetest rääkis õpilastele Elva linnapea Toomas Järveoja. Õppeaine praktilises osas koostasid õpilased Elva arengu teemalised grupitööd.
Terviserajad ja sportimiseks sobiv taristu Elva linnas ja selle lähiümbruses.
Kesk tänava ja Arbi järve ümbruse uuendus.
Verevi rannahoone.
Loomemajanduskeskuse visioon.
Grupitööde teemad olid püstitatud Elva turundusstrateegiast lähtuvalt, mille kohaselt on Elva aastaks 2020 tervistav ja aktiivseid tegevusi pakkuv looduskuurort kogu perele.
Grupitööde hindamisel arvestatakse loomingulist lähenemist, esitluse tehnilist lahendust ning ettekannet grupitöö esitlusel. Grupitöid hindab kooli ja linnavalitsuse esindajatest koosnev komisjon.
Grupitööde esitlus lõpeb pressikonverentsiga, mida juhib Eeva Kumbereg Elva koolituskeskusest.

Rohkem infot: major Kalle Kõlli
Elva Gümnaasiumi riigikaitse õpetaja,
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
õppeosakond
planeerimisjaoskonna ülem
tel 5143742