Uudised

Töövarju päev Elva Gümnaasiumis Vaadatud 743 korda

03. detsember 2014

Töövarju päev Elva Gümnaasiumis

 

20. novembril külastasid Elva Gümnaasiumi üheksandate klasside noored erinevaid Elva ettevõtteid ja asutusi. Töövarjuna kellegi toimetamisi- tegemisi jälgides saadi kõige parem ettekujutus töötaja argirutiinist ning pandi kõrva taha vajalikke teadmisi tuleviku tarbeks.

Koostöö sujus väga hästi koguni seitsmeteistkümne Elva asutuse- ettevõttega. Siinkohal suur tänu kõigile inimestele, kes õpilaste vastuvõttudega seotud olid ja ei pidanud paljuks oma tööpäevast paar tundi aega võtta ning end põhikooli lõpusirgel olevate noorte hüvanguks panustada.

Nagu eespool nimetatud, tutvuti väga erinevate elukutsete esindajatega. Siim- Kristjan Ellervee ja Markus Uppin 9A klassist said viibida koguni Elva Haigla operatsiooniblokis ning jälgida kirurgi tööd. Poiste sõnul panid nii kirurgi vahetu jälgimine kui ka saadud asjakohased kommentaarid selle elukutse vastu suurt huvi tundma. Eriline tänu ka õendusjuht Kadri Kiurule, kes töövarju päeva haigla poolt organiseeris!

Kaisa Kruus 9B klassist oli Elva Gümnaasiumi õpetaja Mari Talviku töövari. Kaisa sõnul oli huvitav näha mängude ja laulu kaudu inglise keele õpetamist lastele, samas sai selgeks ka teadmine, et õpetaja töö ei ole kerge- tööpäevad on pikad, peale tunde tuleb õpetajal täita Stuudiumi, parandada töid ning valmistuda järgmiseks päevaks. Celeste Peterson 9B klassist oli töövari apteegis (Terve pere apteek OÜ). „Sain viibida ruumides, kuhu tavainimesi ei lasta, mulle näidati, kuidas tehakse salvi ning seda, kuidas tänapäevane digiretseptidega toimetamine välja näeb”. Celeste pidi tõdema, et farmatseudiks saamine võtab aega, teadma peab palju ning vastutus on suur. Tänapäevane apteekri töö on tütarlapse sõnul suuresti arvutiga seotud.

Ka Elva kohalik konstaabel ning noorsoopolitseinik said 20. novembril endale töövarjud. Üks töövarjudest, Lizette Vutt 9C klassist kahetses, et sel päeval politsei töös midagi erilist ette ei tulnud. Siiski tehti koos hoiatus korda rikkuvatele noortele ja käidi abi vajava kodaniku juures. Mõte, mis töövarju päevast Lizettele meelde jäi, oli see, et politseiniku töö ei ole seotud üksnes relva ja käeraudadega, tihtipeale on abivahenditeks ainult pastakas ja taskulamp. Oluline on tunda oma piirkonna inimesi.

Gregory Hermet 9A klassist veetis töövarju päeva Elva Postipoisi toimetuses. Gregory sõnul ta ise ilmselt ajakirjanduse valdkonda tööle ei lähe. Siiski oli noormehe sõnul väga huvitav näha suure töövõimega inimesi ning töö kiirust ja professionaalsust lehe kokkupanekul. Suure osa Postipoisis veedetud ajast jälgis Gregory kujundaja tööd ning sai küsida kuidas ja mida lehe kokkupanekul arvestama peab.

Viis õrnema soo esindajat üheksandatest klassidest olid töövarjudeks Elva erinevates ilusalongides. Marge Kurrik 9A klassist sai jälgida Inga ilusalongis kosmeetiku tööd. Marge sõnul on kosmeetiku töö talle meelepärane just seetõttu, et saab inimestega suhelda. Lisaks teadmistele, mida õpilane sai erinevate töövahendite kohta, olid olulised ka professionaali poolt vahendatud teadmised erinevate õppimisvõimaluste kohta.

Karita Karjus 9C klassist, kes külastas koos suurema grupiga Saint- Gobain Glassi, sai aimu suuremast kontsernist. Õpilastele tehti tehases ekskursioon ning näidati, kuidas klaasi karastatakse ja lõigatakse. Karita sõnul olid huvitavad katsed- näidati raua kukutamist klaasile, mis oli nii tugev, et ei läinudki katki. Jürgen Fomkin 9C klassist käis koos kuue õpilasega Marepleksis. Jürgen nägi, kuidas pannakse kokku klaasipesumasinat ning kuidas klaasi pestakse. Jürgeni sõnul on tehas nii suur, et seal võib vabalt ära eksida. Sarnane töö tuleks õpilase sõnul ka edaspidi isiklikult kõne alla, rutiini ta oma sõnul ei näinud ning palga- ja töötingimused tundusid head.

Egert Silk ja Maris Niilus 9A klassist olid Leelo Suidti töövarjud Sinilinnus. Egerti sõnul sai ta märksa targemaks projektide kirjutamise valdkonnas ning selles, missugused iseloomuomadused ja teadmised peavad olema inimesel, kes sarnast asutust juhib. Mööda külgi ei jooksnud maha ka majandusalased nüansid, millele töövarju päeval tähelepanu juhiti.

Ka Elva linnapea Toomas Järveoja ja abilinnapea Heiki Hansen said oma tööd tutvustada. 9B klassi õpilane Martin Toode, kes oli linnapea töövari, sai muuhulgas teada, et linnapeaks ei saagi õppida. Õpilase sõnul on linnapea amet päris kurnav- palju tuleb käia esindamas ja võtta osa erinevatest üritustest. Tihti tuleb töötada üle aja ning töö- ja pereelu ühildamine võib väga raskeks minna. Martin osales ka koosolekul, kus arutati tähtsaid küsimusi ning muuhulgas ka jõuluvalgustuse paigaldamist Elva linna. Ürgen Sõukand ja Kristjan Joosep 9B klassist olid töövarjudeks Päästekeskuses. Poistele näidati päästjate eluruume ja tutvustati tehnikat. Noormeeste sõnul oli huvitav õppuse jälgimine- tuli leida tulekolle ja mõõta selle temperatuuri. Töövarju päeval õnneks väljakutset ei olnud, õpilased said meeste tööd põhjalikult analüüsida ja tundma õppida. Tõdeti, et töö on huvitav ja väljakutseid pakkuv, siiski on töötasu suhteliselt kesine. Päästja peab olema ka heas füüsilises vormis ja läbima regulaarselt kehalisi katseid, treenimiseks on meestel olemas jõusaal.

Elva Gümnaasiumi 9B klassi õpilased Erik Annilo ja Jens Kiisk oli töövarjuna tegevad Konsumis. Eriku sõnul nägi ta, kuidas terve pood töötab- ta tutvus nii kassa kui kauba tellimise protseduuri ja reeglitega. Poe töö tundus poistele huvitav ja kollektiiv tore. Saskia Tullino 9A klassist oli Elva Linnaraamatukogu juhataja Imbi Härsoni töövari. Saskia sõnul on tööks vajalik väga lai silmaring, raamatukogus töötaval inimesel peavad olema hea suhtlemisoskus, kannatlik meel ja kohusetunne.

Elva Gümnaasiumi õpilased viibisid veel Enicsis, Matkakeskuses ning Tervisespordikeskuses. Neli kümnenda klassi kodanikukaitse õppesuuna õpilast oli töövarju päeval Tartus, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. Õpilased said olla kadettide töövarjud ja nägid sõjaväelaseks pürgivate noorte argirutiini ja igapäevaelu. Töövarju päev kujunes huvitavaks ja meeldejäävaks. Paljud õpilased oleksid soovinud asutustes veelgi kauem olla, sest vahetu kogemus töökohtadel ongi parim ettevalmistus edaspidiseks sammuks karjääriredelil ja elukutse valikul.

Elva Gümnaasium loodab ka edaspidi heale koostööle toimekate Elva ettevõtjate ja asutustega, suur tänu Teile!

 

Eve Saumets

Elva Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog