Uudised

3. ülevabariigiline gümnaasiumiõpilaste tõlkevõistlus Vaadatud 617 korda

01. detsember 2014

Head tõlkehuvilised gümnaasiuminoored, võõrkeele- ja emakeeleõpetajad!

Elva Gümnaasium kuulutab välja 3. ülevabariigilise gümnaasiumiõpilaste tõlkevõistluse, mille  eesmärk on võõrkeeleoskuse kõrval väärtustada ka väga head emakeele valdamist.

Osalema on oodatud kõik eesti keelt emakeelena kõnelevad gümnasistid, kes õpivad inglise, soome, vene, saksa või prantsuse keelt ja kes tunnevad huvi ilukirjandusliku tõlke vastu. Sel aastal kutsume osalema ka vene keelt emakeelena kõnelevaid gümnasiste – tõlkima üht eesti kaasaegse proosaautori teksti vene keelde.

Võistlus toimub  20. veebruaril 2015  Elvas Puiestee tn 2 ja Tartu mnt 3 õppehoones.

 

  • Tõlkida on kaasaegsete inglise-, soome-, saksa-, vene- ja prantsuskeelsete proosakirjanike tekstid (või tekstikatkendid), mille pikkus on 800-1000 sõna.
  • Tõlke kirjutamiseks on aega 5 tundi.
  • Tõlkimisel võib kasutada kaasa võetud sõnaraamatuid, ÕSi ja internetiallikaid.
  • Tõlketöö vormistatakse arvutil.

Žürii hindab tõlke täpsust, autori stiili adekvaatset edasiandmist, keelelist korrektsust.

Igast keelest parimale tõlkijale on välja pandud autasud.

Võitjad tehakse teatavaks 2. aprillil 2015 Elva Gümnaasiumi pidulikul konverentsil „Meediakõnelused“, kus esinevad tuntud ajakirjanikud – Elva kooli vilistlased.

Võistlustöid hindavad Terje Loogus (TÜ, saksa keel), Kajar Pruul (ajakirja Vikerkaar toimetaja, vene keel), Anti Saar (tõlkija ja kirjanik, prantsuse keel), Kersti Unt (TÜ, inglise keel) ja  Eva Velsker (TÜ, soome keel) ja Igor Kotjuh (kirjanik, eesti keelest vene keelde). 

Igast koolist saab igast keelest osa võtta maksimaalselt  2 õpilast (inglise keelest 2, saksa keelest 2, vene keelest 2 jne.)

Osavõtu ja oma andmed (nimi, kool, klass, mis keelest tõlgib) palume registreerida hiljemalt 1. veebruariks 2014  aadressil http://www.eformular.com/tarmopent/tolkevoistlus.html#stay

                     

Täiendav informatsioon: tel 5229770 (Lea Tooming) või lea@elvag.edu.ee