Uudised

Advendihommikud Vaadatud 496 korda

26. november 2014

I ja II kooliaste alustab jõulukuul igat nädalat  kell 8 aulas piduliku advendihommikuga.

1.detsembril kogunevad aulasse esimesed ja teised klassid, 8.detsembril kolmandad ja neljandad klassid ning 15.detsembril viiendad ja kuuendad klassid, et süüdata advendiküünal. Ilusat jõuluaega!