Uudised

Huvitav Kool (toimub Tartu mnt aulas) Vaadatud 583 korda

29. oktoober 2014

Hea algatuse Huvitav Kool Elva mõttekojas osaleja!

Algatus Huvitav Kool on ellu kutsutud, et peegeldada ühiskonna ootusi koolile ja haridusele ning muuta Eesti kool huvitavaks õpilasele, õpetajale, lapsevanemale, hariduse toetajatele ja sõpradele.  Toimunud üleriigilistes mõttekodades leiti üksmeelselt, et vaid kohalike arutelude käigus, kus  võimalikult paljud hariduse sõbrad saavad esitada teemakohaseid seisukohti ja arvamusi, saab muuta igaühte puudutav kool huvitavamaks – motiveerivaks, avatuks.

Elva Gümnaasiumis toimuva mõttekoja eesmärk on

  • arutada, mis määral linna haridus on kooskõlas Huvitava Kooli tunnuste ja põhimõtetega;
  • leppida kokku, milliseid probleeme tuleb Elvas  esmajoones lahendada, et kool olek huvitavad kõigile;
  • leida vastus küsimusele – kuidas mina või minu organisatsioon saab aidata oma kodukooli huvitavamaks muuta ning võtta vastutuse ja kavandada konkreetsed tegevused oma kogukonnas.

Elva mõttekoja tulemusena

  • oleme täpsustanud huvitava kooli mõistet, tegevusi ja vastutuse võimalusi kohalikul tasandil;
  • oleme selgitanud välja olulisimad lahendamist vajavad ülesanded Elva hariduselus lähiaastatel;
  • oleme jaganud vastutuse  erinevate konkreetsete osapoolte vahel Elva Gümnaasiumi huvitavaks muutmiseks.

Arutelupäeva ajakava

16.45

registreerumine, saabumiskohv

17.00-17.20

sissejuhatus, algatuse tutvustus, päeva eesmärgi ja tööviisi selgitamine, laudkondade tutvumine

17.20-17.40

arutelu 1: Elva hariduse tugevuste/ omapära määratlemine

17.40- 17.50

Arutelu 1 tulemuste esitlus

17.50-17.55

Arutelu 2 sissejuhatus

17.55-18.20

arutelu 2: Elva hariduse suurimad väljakutsed ja võimalikud tulemused, kui probleemidega ei tegelda

18.20-18.30

Arutelu 2 tulemuste esitlus

18.35-18.40

Arutelu 3 sissejuhatus

18.40-19.10

arutelu 3: kohalike huvirühmade tegevused lahenduste elluviimiseks koos oodatavate tulemustega 2014-2016

19.10-19.25

Arutelu 3 tulemuste esitlus

19.25

mõttekoja kokkuvõte