11. klass kaitses uurimistöid
05. juuni 2019Vaadatud 370 korda

Maikuu viimane päev oli Puiestee õppehoones põnev - 11. klassi õpilased kaitsesid uurimistöid. Esitlused olid kõrgel tasemel ning esinemine julge ja ladus. Õpilased ei jäänud hätta ka komisjoniliikmete ja retsensentide kriitilistele küsimustele vastamisega.

Hea meel on tõdeda, et sellel aastal oli uurimistööde hulgas mitmeid Elva Gümnaasiumiga seotud töid: uuriti 1. kooliastme õpilaste toitumisharjumusi, Elva Gümnaasiumi õpilaste lugemisharjumusi, 7. klasside kohanemist uues koolimajas, Elva Gümnaasiumi õpilaste nutitelefonide kaasaegsust ning uurimistöö raames valmis näitus Elvaga seotud muusikutest. Huvitav kooli lähiajalugu kaardistav töö oli Ana-Lina Perk`i uurimistöö “Elva Algkooli õpetajate näiteringi etendus “Jumpovaari”” (juhendaja Evelin Toom).

Killuke kooli ajalugu sai talletatud ka Käthy Tuoppi ja Aelita-Andry Perk`i töös “Elva Gümnaasiumi trimestrite videokokkuvõtted ja muusikanädala videokokkuvõte” (juhendaja Kätlin Tatar).

Uurimistöö raames korraldati mitu spordiüritust ja viidi läbi treeninguid. 11. klassi õpilane Angeelika Ots viis läbi tunde ja valmistas uurimistöö raames ette robootika platvormi Lego Wedo 2.0 tunnikavad (juhendajad Ramon Rantsus ja Tarmo Pent).

9. klassi õpilastele organiseeriti riigikaitseõpetust tutvustav välilaager ning esitleti ka kulturismi- alast ning tervislikku eluviisi uurivat tööd. Praktilistele töödele oli huvitavaks vahelduseks Romet Jakobsoni perepärimuse- alane ajaloolis- kirjanduslik töö (juhendaja Anne-Ly Lehtla).

Komisjoniliikmete kõrgeima tunnustuse pälvisid kolm eripalgelist tööd, mis esitatakse ka Elva õppejõudude kogule hindamiseks. Need on Raina Kinsigo praktiline töö “Lamavtaru” (juhendaja Ainar Kinsigo), Kristi Madi “Õpilaste ja õpetajate väärtushinnangud Elva Gümnaasiumis” (juhendaja Liis Lehiste) ning Kenter Kalbri uurimistöö “Näitus Eesti graffitist ja selle ajalugu” (juhendaja Merike Allik).

Siinkohal suur tänu õpilaste juhendajatele, retsensentidele ja uurimistööde kaitsmiskomisjoni liikmetele! Soovime gümnaasiumi uurimistöödega jõuda ka vabariiklikule konkursile ning loodame viljakat koostöö jätkumist kooliväliste juhendajatega. Elva Gümnaasiumi õpetajatele sügav kummardus õpilastele panustatud aja ja heade mõtete eest!

Eve Saumets

Elva Gümnaasiumi 7.- 12. klasside õppejuht