Elva gümnaasiumi õpilased Nööbid on ära
16. märts 2019Vaadatud 225 korda

Elva gümnaasiumi õpilased
Autor: Mare Lillak

Emakeelenädalal toimus Tartus Lutsu majamuuseumis 4.-7. klasside õpilaste eesti keele ja kirjanduse võistlusmäng „Nööbid on ära“. Meie koolist osales kaks võistkonda: ühte kuulusid 6. klasside õpilased Liisa Aunap ja Aade Hiir 6.a, Mereli Mõttus 6.b ning Carolin Hunt 6.c klassist; teise võistkonna moodustasid 7.c klassi õpilased Teele Tempel, Maria Kuris, Katriin Sildnik ja Jaana Sommermann.

Ülesannete fookuses olid Oskar Lutsu „Kevade” ja Anti Saare kolm juttu raamatust „Juturaamat“.

Hinnati tekstide tundmist, head eesti keelt, keeleteadmiste rakendamist tekstiloomes ja loomingulisust.

Õppekavast lähtuvalt keskenduti sel korral funktsionaalsele lugemisoskusele, loetust arusaamisele; muuseumi väljapanekutest info otsimisele; teksti liikide tundmisele; oma arvamuse kirjalikule esitamisele ja põhjendatud hinnangute andmisele; eesti keele õigekirja õppekavakohasele tundmisele.

Lisaülesanne võimaldas teenida juurde 3 lisapunkti, mille saamiseks tuli koostada kolm asjalikku küsimust kirjanik Anti Saarele.

Kokkuvõtteid keelemängust tehti 15. märtsil Tartu Linnamuuseumis.

Elva kooli 6. klasside võistkond sai eripreemia „Kevade“ parima tundmise ja suurepärase väljendusoskuse eest.  7.c klassi võistkond sai oma vanusegrupis II koha ja kirjanik Anti Saarelt kiituse parimate küsimuste eest.

Õpilasi juhendasid emakeeleõpetajad Eve Vaigu, Ilme Mõttus ja Mare Lillak.