Uudised

Uurimistööde eelkaitsmine mittestatsionaarses osakonnas Vaadatud 201 korda

07. veebruar 2019

30. jaanuaril toimus Elva Gümnaasiumis esmakordselt mittestatsionaarse osakonna õpilaste uurimistööde eelkaitsmine. Selle eesmärgiks oli aidata püsida ajakavas ja saada kogemus uurimitöö lõppkaitsmiseks.

Oma töid tutvustasid 13 õpilast. Uurimistööde teemad olid õpilased valinud lähtuvalt isiklikust huvist või tööalasest vajadusest, seetõttu oli teemade valdkond väga erinev. Mõned näited : „Tsemendi tootmine Kundas praegu ja minevkus”, „ Erinevate metoodikate kasutamine inglise keele õpetamisel ja õppimisel”, „Töökeskkond ja riskianalüüs ”, „ Suhtlemine erivajadustega inimestega”, „Elva kooli direktorid ”, „ Eestlased WRC rallil ”, „Suitsetamisest loobumine” jne.

Õpilased on püsinud uurimistööde tegemisel ajagraafikus. Heatahtlik komisjon analüüsis õpilaste ettekandeid ja andis soovitusi tööde paremaks teostamiseks. Kevadel on oodata väga sisukaid ja huvitavaid uurimistöid.