Aastaraamat 2017/2018
05. detsember 2018Vaadatud 1023 korda

Inimesed teevad kokkuvõtteid oma elust ja seavad uusi eesmärke aastavahetusel. 

Koolides käib ajaarvamine õppeaastate kaupa. Käesolev aastaraamat annab põhjaliku ülevaate Elva Gümnaasiumis toimunust. Oleme kokkuvõtet koostades silmas pidanud kõiki koolielu puudutavaid tegevusnäitajaid, millega meie kooli töötajad ja õpilased kokku on puutunud ning mida oleme ühiselt saavutanud. Lisaks numbritele on aastaraamatus ka palju emotsioone, pilte ja arvamusi.

2017/18. õppeaasta oli Elva Gümnaasiumile edukas aasta: tasemetööde ja riigieksamite tulemused olid väga head, saavutasime olümpiaadidel ja spordivõistlustel väga kõrgeid kohti, koolikotid läksid kergemaks, oli mitmeid uusi ja edukaid algatusi. Head tulemused innustavad veelgi rohkem tahtma ja panustama. Tee suuremate saavutusteni on sillutatud väikeste mosaiigikildudega, millest igaühel on täita oma oluline osa.

Selle nimel on kogu koolipere oma osa andnud.

Elva Gümnaasiumi uuenenud hüüdlause “Teadmised on igihaljad” lähtub männimotiivist. 

Männid on ühed vastupidavamad puud, sügavate juurtega ja kõrgustesse pürgivad. Nii vihjab hüüdlause, et Elva Gümnaasiumist saadud teadmised on täpselt samasugused: tugevad, kuid paindlikud, põhjalikud ja aegumatud. Ja nii ongi.

Elva Gümnaasiumi direktor

Tarmo Post

Aastaraamatu vaatamiseks vajuta siia.