Miniteaduskool sai suure tunnustuse
28. november 2018Vaadatud 703 korda

Kolmapäeval Tartus toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil “Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel?” anti üle 2018 aasta Eesti teaduse populariseerimise riiklikud auhinnad.

Eeva Kumberg

 

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste ja tegevuste sarjade kategoorias pälvis peapreemia ja 2200 eurot Elva gümnaasiumi Miniteaduskool ning selle eestvedajad, õpetajad Evelin Toom ja Külli Korol. Tegu on olulise tunnustusega, millega lisaks rahalisele preemiale kaasneb õigus kasutada “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märki, mis on kvaliteedi ja usalduse märk tegijaile.

Miniteaduskool on Elvas ning ümbruskonnas teinud nähtavaks uurimishimuliste noorte tegemised, jagades kaasõpilastele, lasteaialastele ja teistele kogukonna liikmetele oma avastamis- ja uurimisrõõmu. Kolm aasta tagasi alanud ettevaatlikust katsetusest on tänaseks saanud kogu õpilaskonnast pea kolmandikku haarav ettevõtmine, millesse on lisaks koolirahvale kaasatud ka teadushuviliste õpilaste pered ja järjest rohkem ka kohalikku kogukonda laiemalt.

Miniteadusfestivalid, teadlaste öö(d), miniteadlaste perepäev, osalemine teadust populariseerivatel päevadel Tartus, üleriigilistel õpilaste uurimistööde ja leiutajate konkurssidel, hästitoimiv julgustamis- ja tunnustamissüsteem on teinud esimese ja ka teise kooliastme teadushuvilised tooniandvaks jõuks kogu gümnaasiumis. Miniteaduskooli eestvedajate Külli Koroli ja Evelin Toomi energia ja tegutsemislust on innustanud ka teisi õpetajaid, rääkimata sadadest õpilastest, kes tänaseks teaduskoolis kaasa löövad. Elu näitab, et nii vanemate kui laste uurimise ja avastamise õhin järjest kasvab.

Teaduse populariseerimise auhinnaga tunnustatakse Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi, et tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teaduse ja tehnoloogia tutvustamisele.

Eesti teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast kuues kategoorias. Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur. 2011. aastal anti samal konkursil ergutuspreemia Konguta Koolile.