Eeva Kumberg Intervjuu vilistlasega Eeva Kumberg
10. oktoober 2018Vaadatud 700 korda

Eeva Kumberg

1. Millised on olnud olulisemad sündmused Sinu elus pärast Elva kooli lõpetamist?

Mul on elus vedanud, pärast keskkooli lõpetasin Tartu ülikooli ja nüüd, mõned aastad tagasi ka Tallinna ülikooli, olen saanud ennast proovile panna mitmetes väga arendavates ja vastutusrikastes ametites, olen kogenud suurt armastust ja saanud emaks, olen julgenud sõna sekka öelda kohalikes omavalitsustes ja panustanud jõudumööda  täiskasvanute koolitusvõimaluste parandamisse. 

2. Millega praegu tegeled: töö, pere, hobid ....?

Praegu naudin sügist ja otsin võimalusi alustada tööd täiskasvanute koolituse valdkonnas.

3. Mis on esimene mõte, kui kuuled sõnu - Elva Gümnaasium?

Mitu klassitäit armsaid elurõõmsaid inimesi, parimad sõbrad ja mõttemaalima avardanud õpetajad.

4. Missugune õpilane Sa olid? Üks vahva juhtum kooliajast, meenutuseks õpetajatele ning teadasaamiseks praegustele õpilastele ja õpetajatele.

Olin valdavalt viks ja korralik õpilane, aga tundidest tegin poppi nii meeskondlikult kui individuaalselt. Minu isikuga seotud juhtumisi kooliajast eriti ei meenugi, küll aga nautisin täiega oma klassikaaslaste loovust ja huumorimeelt selles osas. Üks tore lugu siiski – kuna olen tõmmu, jäin kaaslastele alatasa silma ja ikka uuriti, mis rahvusest ma olen. Väidet, et olen eestlane, eriti tõsiselt ei võetud. Väga olulise toetava märkuse tegi kord ajalootunnis meie ajalooõpetaja Ants Tasuja –  kui tuli juttu Uuralist Eesti aladele asunud esimestest põlisasukatest, meie esi-esivanematest, juhtis ta tähelepanu, et siin klassis olen  kõige rohkem põliseestlase moodi mina.

5. Kas on midagi, mis seob Sind praegu Elva Gümnaasiumiga?

Olen vilistlaskogu liige ja jälgin ning toetan vabatahtlikuna teadushuviharidusega seotud tegemisi.

6. Mis on Su elus veel tegemata, mida tahaksid teha, kui aeg ja raha poleks takistuseks?

Tahaksin mõnda aega välismaal ennast täiskasvanute koolituse valdkonnas täiendada.

7. Üks unistus või soov seoses oma vana kooli - Elva Gümnaasiumiga.

Hea kool on see, kus on huvitav õppida. Soovin Elva koolile igasse kooliastmesse inspireerivaid õpetajaid ja palju õpilasi!