Tuuli Vaher Intervjuu vilistlasega Tuuli Vaher
27. september 2018Vaadatud 1122 korda

Tuuli Vaher

1. Millised on olnud olulisemad sündmused Sinu elus pärast Elva kooli lõpetamist?

Õpingute jätkamine klaveri erialal, tööaastad Otepää Muusikakoolis ning ringiga tagasi Elvasse elama, perekonda looma ja tööle jõudmine.

2. Millega praegu tegeled: töö, pere, hobid ....?

Suur rõõm ja vastutus oli käesoleva õppeaasta alguse eel asuda senises elus omandatud teadmisi ja kogemusi rakendama Elva Muusikakooli juhina. Veel olen enda jaoks avastanud Suzuki meetodil pilliõppe võlud ning õpetan nendel põhimõtetel klaverit Elva Huviala- ja Koolituskeskuses. Pere kaks lastki õpivad pillimängu Suzuki meetodi järgi.  Elukaaslane jätab suure osa oma südamest ja ajast Elva Lendteatrile. 

Teater, muusika, tervisesport, koduaed ning perega veedetud aeg ongi need, mis aitavad vajalikku energiat taastada.

3. Mis on esimene mõte, kui kuuled sõnu - Elva Gümnaasium?

Koolitee algus koos võrratu esimese klassijuhataja Tiiu Ilvesega ning paljude õpihimuliste ja aktiivsete klassikaaslastega. 

4. Missugune õpilane Sa olid? Üks vahva juhtum kooliajast, meenutuseks õpetajatele ning teadasaamiseks praegustele õpilastele ja õpetajatele.

Olin pigem loomult vaikne, aga oma tegemistes ja õppimises edasipüüdlik. 

Kooliajast on meeles, kuidas keemiaõpetaja Ülo Haljasorg ühe kontrolltöö ajal mu laua kõrvale seisis ja küsis: „Kas tohib selle noore daami kätt paluda?“ Õnneks olid veel ajad, kus iga õpetaja sõna ei püütud ahistamisena tõlgendada ja sain väga hästi aru, et keemia valemitega spikker poleks tohtinud peopesas olla.

5. Kas on midagi, mis seob Sind praegu Elva Gümnaasiumiga?

Pere vanem laps alustas aasta tagasi kooliteed Elva Gümnaasiumis. Nii mõnelgi korral on tööalaselt tekkinud vajadus Elva Gümnaasiumiga mõtteid vahetada.

6. Mis on Su elus veel tegemata, mida tahaksid teha, kui aeg ja raha poleks takistuseks?

Tahaks ära käia Jaapanis, et tutvuda Suzuki meetodi ja Shindo sünnimaaga.

7. Üks unistus või soov seoses oma vana kooli - Elva Gümnaasiumiga.

Soovin, et Elva Gümnaasiumil oleks avatust ja tarkust, et minna kaasa uuendustega hariduse muutuval maastikul ning oskust hoida traditsioone ja väärtuslikku.