Elva Gümnaasium püsib konkurentsis
25. juuni 2018Vaadatud 3052 korda

Elva Gümnaasiumi 12. klassi õpilaste jaoks algas juba 16. aprillil eksamiperiood. Selleks, et jõuda gümnaasiumi lõputunnistuseni, tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning valitud koolieksam. Samuti peab enne lõpetamist olema kaitstud uurimistöö.

Sellel aastal lõpetab Elva Gümnaasiumi päevaõppe 25 noort. Läbitud õppeaastad ei ole olnud kergete killast, aga vaev on end ära tasunud. Võin uhkusega öelda, et tunnustame sellel aastal kahte õpilast hõbemedaliga. Stella Eileen Päid ja Saskia Tullino on olnud eeskujuks südika suhtumise poolest õppetöösse ning näidanud kõrgeid tulemusi ka riigieksamitel. Lisaks neile lõpetab Elva Gümnaasiumi neljade-viitega veel kuus noort. Neid tunnustame kooli tänukirjaga hea õppeedukuse eest.

Suur rõõm on tõdeda, et Elva Gümnaasium näitab taas häid tulemusi riigieksamitel. 18. juunil avaldatud matemaatika riigieksami tulemused on suurepärased - olukorras, mil Eesti keskmine tulemus matemaatikas on 47 punkti 100-st, saavutasid Elva Gümnaasiumi päevase ja kaugõppeosakonna lõpetajad ühistulemuse 54 punkti 100-st! Päevaste õpilaste keskmine tulemus oli koguni 63,6 punkti ning mõlema tulemusega jättis Elva Gümnaasium selja taha Tartu maakonna (keskmine 52,3) ning ka Tartu linna (keskmine 51,5)! Kui arvestada eraldi kitsast ja laia matemaatikat, olid tulemused veelgi kõrgemad. Siinkohal suur tänu Elva Gümnaasiumi matemaatikutele, kes on vaeva näinud ning ka õpilastele, kes olid motiveeritud õppima. Gümnaasiumi parimad saavutasid laia matemaatika eksamil  93 ja 90 punkti 100-st, parim kitsa matemaatika sooritaja aga 91 punkti 100-st.

Inglise keele tulemuste üle võib ka suurt rõõmu tunda - vabariigi keskmine tulemus oli sellel aastal kõrge (74,7). Elva Gümnaasium ei lasknud ka siin latti alla - päevaste õpilaste tulemus oli täpselt võrdne maakonna keskmisega (79,7) ning ületas viie palliga Eesti keskmise tulemuse. Kõik meie õpilased saavutasid B1 või B2 taseme ning kõrgeimad tulemused olid õpilaste 97, 96 ja 94 punkti.

Eesti keele eksamil jäime ühe punktiga Eesti keskmisele tulemusele (62,2) alla. Elva Gümnaasiumi õpilased saavutasid keskmise tulemuse 61,2 punkti 100-st. Parim eksami sooritaja sai kirja 83 punkti, sama punktisumma saavutas ka üks kaugõppeosakonna õpilane.

Hea lugeja, olenemata sellest, milliseid edetabeleid hakatakse ajakirjanduses pärast riigieksameid üllitama - numbrid räägivad iseenda eest. Me oleme konkurentsis ja pealegi üsna visalt. Elva Gümnaasium on elujõuline ning seda tuleb hoida ja toetada. Meil on tublid õpetajad, kes teevad päevast päeva rasket ja vastutusrikast tööd.

Siinkohal ka eriline tänu kogukonna inimestele, kes on koolielu toetanud, seda rikastanud ning kooli eest seisnud. Ilusat suvepuhkust kõigile!

Eve Saumets

Elva Gümnaasiumi 7.- 12. klasside õppejuht