Uudised

Elva Gümnaasiumi 10. klassi dokumentide vastuvõtt Vaadatud 2197 korda

22. juuni 2018

Dokumendid palume tuua 25. - 28. juunini 2018 Elva Gümnaasiumi Puiestee õppehoone kantseleisse (aadressil Puiestee 2, Elva) kella 9.00- 15.00.

Nõutud dokumendid:

- kooli vastuvõtmise avaldus (avalduse vorm)

- õpilase põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

- õpilase isikuttõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistuse) koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri (välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga);

- ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

- kaks fotot 3 x 4 cm;

- õpilaskodu soovi korral vastavasisuline avaldus kooli direktori nimele vabas vormis.

Kooli ei võeta vastu õpilast, kelle lõputunnistusel on aasta-, eksami- või käitumishinne mitterahuldav.

Õppemoodulite osas täpsustatakse valikuid õppeaasta lõpus.

Õpilaspileti pilt saata foto@elvag.edu.ee