Elva Gümnaasium võtab tööle
29. mai 2018Vaadatud 2692 korda

SOTSIAALPEDAGOOG 1,0

Tööülesanded:

Õpilaste probleemide kaardistamine, ennetamine, hindamine ja koostöö.
Sotsiaalpedagoog märkab ja hindab koostöös kooli meeskonnaga õpilase hariduslikke vajadusi ning toetab õpilase arengut ja toimetulekut rühmapõhiste ja individuaalsete tegevuste kaudu. Sotsiaalpedagoog loob õpilase ümber võrgustiku, mis parimal võimalikul moel toetab õpilase sotsiaalset ja isiksuslikku arengut seaduskuulekaks ja elus toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemisel.

Nõudmised kandidaadile:

Kasvatusteaduste (sh sotsiaalpedagoogi eriala) bakalaureus (soovitavalt magistrikraad või selle omandamine) või psühholoogiaalane bakalaureus (soovitavalt magistrikraad või selle omandamine).

Väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus;

Kiire mõtlemine ja reageerimine;

Hea arvutioskus.

Kandideerimiseks:

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee.

Dokumentide esitamise tähtaeg 12. juuni 2018.a.