11.klassi uurimustöö raames toimus 7.-12.klassile tervisenädal
29. märts 2018Vaadatud 407 korda


Autor: erakogu

Ajavahemikul 26.-29.märts toimus 7.-12.klassidele suunatud tervisenädal, mille korraldasime  oma uurimustöö raames.

Veebruaris viisime õpilaste hulgas läbi küsitlused, kus  uurisime, mida tähendab nende jaoks tervislik eluviis, milline on õpilaste teadlikkus erinevates tervist puudutavates valdkondades ja kuidas hindavad nad enda käitumist. Samuti uurisime, millised terviseteemad õpilasi huvitavad. Tuginedes noorte vastustele valisime välja teemad, kus nende teadlikkus oli madalam või huvi suur ja leidsime lektroid, kes antud teemadel räägiksid. Lisaks sellele korraldasime ka vahetundidel erinevaid võistlusi.

 

Esmaspäeval (26.märtsil) toimus Kahoot keskkonnas tervise teemaline viktoriin, kus said osaleda kõik 7.-12. klassi võistkonnad. Kokku osales 8 võistkonda, igas võistkonnas 1-2 õpilast. Kõige paremini sooritas viktoriini 12. klass, seejärel 11. klass ning kolmas koht kuulus 7.klassile. Auhinnad olid kooskõlas teemaga ehk auhinnakottidest võis leida nii puuvilju kui ka smuutisid.

Teisipäeval (27.märtsil) korraldasime smuuti võistluse, milles said osaleda jällegi 7.-12. klassid. Võistkondi oli kokku 9 ja igas tiimis oli kuni kolm õpilast. Osalejatel tuli võistluse alguses valida etteantud komponentide hulgast maksimaalselt viis koostisosa, millest smuuti valmis. Parima võistkonna välja selgitamiseks oli kokku kutsutud meil žürii, kes selgitas välja esikolmiku. Žürii liikmeteks olid: Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post, geograafia õpetaja Kersti Pajor ja ajaloo õpetaja Revo Lastik. Võitja välja selgitamine oli üsna raske, sest õpilaste poolt valminud smuutid maitsesid kõik väga hästi. Üksmeelsel otsusel võitis 8.a klass, teise koha sai 10. klass ja tubli kolmas koht läks 9.a klassi smuutile. Auhindadeks olid sellel võistlusel nii smuutid, kommid ja ka isetehtud maitsvad müslibatoonid.

Kolmapäeval (28.märtsil) kutsusime loengut pidama toitumisnõustaja Triin Muiste, andis  9.-11. klassi õpilastele ülevaate tervislikust toitumisest ja puudutas põgusalt ka erinevate dieetide teemat.  

Neljapäeval (29.märtsil) oli meil külas Immanuel Volkonski, kes rääkis sõltuvust tekitavatest ainetest. Peamiselt rääkis Volkonski oma lugu, kuidas mõnuiained tema elu valele teele juhtisid. Loengus osalesid 7.-8. klasside õpilased.  Sihtrühmade ja teemade valikul lähtusime õpilasküsitluse tulemustest ning pidasime nõu ka inimeseõpetuse õpetajaga, et vaadata üle, kuidas teemad õppekavaga seostuvad.

 

Täname kõiki osavõtjaid.

Kätlian Kilvits ja Karmen Puusalu 11.klassi õpilased.