Muusikaõpetaja Merike Alliku õpilased on vabariiklikult muusikaolümpiaadilt auhinnadiplomeid Elvasse toonud juba aastaid. Seekord sai endast vanemate konkurentsis hiilgavalt hakkama Krister Toom. Pealinnast hõbediplomiga
29. märts 2018Vaadatud 882 korda

Muusikaõpetaja Merike Alliku õpilased on vabariiklikult muusikaolümpiaadilt auhinnadiplomeid Elvasse toonud juba aastaid. Seekord sai endast vanemate konkurentsis hiilgavalt hakkama Krister Toom.
Autor: Milvi Kapaun

Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 16.-17. märtsil toimunud koolinoorte üleriigiliselt muusikaolümpiaadilt tuli Elva gümnaasiumi 7. klassi õpilane Krister Toom koju hõbediplomiga.

Milvi Kapaun, Elva Postipoiss 24. märts 2018

Muusikaolümpiaad toimub iga kahe aasta tagant ning tänavu oli see esmakordselt kahe päevane. Kuna üleriigilisse vooru lubati sellel aastal maakondadest ka teise ja kolmanda koha omanikud, oli osalejaid erakordselt palju – 37 põhikooli õpilast üle Eesti. Krister Toom sõitis olümpiaadile koos muusikaõpetaja Merike Alliku ning kahe taustalauljaga, kelleks olid koolikaaslased Krete-Ly Frei ja Deivi Lomp. Kahepäevasel proovilepanekul Krister endale kõrgeid eesmärke ei seadnud.
“Emotsioonid olid olümpiaadile minnes positiivsed, olin veendunud, et ei tule mingit suurt auhinda ega võitu,” rääkis ta. “Olin üks noorematest osalejatest ja põhiline eesmärk oli saada kogemust ülejärgmisel aastal toimuvaks muusikaolümipaadiks.”
Muusikaolümpiaad koosneb viiest osast: Eesti autori laulu esitamine, harjutuse noodist laulmine ja rütmiharjutuse koputamine, kontserdiarvustuse kirjutamine, kirjalik töö muusikalistest üldteadmistest ja silmaringist ning omalooming.
Esimene päev algas kohe kirjaliku teadmistekontrolliga, mille teemasid ei osanud keegi ette aimata ja kus pandi proovile muusikaline silmaring alustades laulupeost ning lõpetades teadmistega Eesti heliloojatest ja muusikutest.
“Test oli väga mahukas ja tegutsema pidi kiirelt. Küsiti erinavaid pille, EMA nominente, viimasel koolinoorte laulupeol kõlanud laulude autoreid ja palju muud,” meenutas Krister. “Aega vastamiseks oli 45 minutit, millest kõige rohkem aega kulus kümne videoülesande lahendamiseks ning ülejäänud töö jaoks jäi kuskil 30 minutit.”
Esimene ülesanne edukalt läbitud, järgnes pärast lõunapausi noodist laulmine ja rütmiharjutuse koputamine. Õpilasi kutsuti siin vastama ühekaupa perekonnanimede tähestikulises järjekorras ning Kristeri jaoks tähendas see pikka ja väsitavat ooteaega.
“Olin nimekirjas 31. ja tuli kaua oodata, see võttis parajalt närvikulu,” seletas Krister. “Üheks närveerimise põhjuseks oli harjutuse laulmine JO-LE-MI süsteemis. Kuna astmenimesid õppisime viimati neljandas klassis, oli mõndagi meelest läinud. Enne olümpiaadi tuletasin küll meelde, kuid mõni nimi läks laulmisel ka meelest ära.”
Järgmine päev oli kontsertide päralt, kus osalejatel tuli läbi teha kaks esinemist. Kõigepealt ette kanda üks Eesti autori laul ning seejärel esitada omaloominguline muusikapala või laul. Hindamiskomisjoni esimees oli helilooja Olav Ehala, liikmeteks helilooja, muusikateadlane ja pedagoog Kerri Kotta, hääleseadeõpetaja Vilja Sliževski ning Elina Kaasik ja Ester Pomerants Eesti Muusikaõpetajate Liiidu juhatusest.
Omaloominguvoorus esitas Krister Toom 2016. aastal konkursiks “Elva laul” valminud loo “Üks laul”. Taustalauljad lisasid siin särtsu ja värvi ning refrään kõlas kaunis mitmehäälsuses.
“Omalooming on olümpiaadi aladest kõige raskem,” märkis Merike Allik. “Kristeril on klaverimäng hästi käpas, ta on üles astunud juba ka Elva laulu konkursil ning see voor läks tal väga hästi.”
Muusikaolümpiaadil oli konkurents tugev ja tasavägine, välja jagati 20 pronksdiplomit, 12 hõbediplomit ja viis kulddiplomit ning lisaks palju eripreemiaid.
Õpetaja Merike Alliku sõnul viis Krister Toomi hõbediplomini lisaks oma teadmistele, krjutamisoskusele ja muusikatalendile ka hea pingetaluvus.
“Olümpiaadil saab õpilane tulemuse viie ala kokkuvõttes ja siin oleneb palju sellest, kuidas esinemiste pingele vastu pead,” rääkis Allik. “Krister pidi mõlemal päeval pikalt ka oma esinemisjärge ootama, sellele vaatamata saavutas väga tubli tulemuse. Suutis hästi keskenduda.”
Kristeri jaoks oli saavutus üllatus, kuid rõõmupakkuv oli ka väärt kogemuste saamine ning üheskoos veedetud sisukad päevad.
“Hõbediplom üllatas mind kõvasti, sest olin ju üks noorimatest osalejatest. Kui ma poleks ka diplomit saanud, sain olümpiaadilt ikkagi väärt kogemuse järgmiseks korraks,” rääkis Krister Toom. “Rõõmu valmistas viibimine koos hea seltskonnaga – muusikaõpetaja Merike ning koolikaaslastest sõbrad Deivi ja Krete-Ly, kes olid mulle suureks abiks taustalauljatena ja toredateks kaaslasteks võistluspinges.”
Krister Toom osaleb kindlasti muusikaolümpiaadil ka kahe aasta pärast, siis juba 9. klassi õpilasena.