Parimatele gümnaasiumiõpilastele anti välja stipendiumid
27. veebruar 2018Vaadatud 584 korda


Autor: Deivi Lomp

Elva Gümnaasiumil on traditsioon kaks korda aastas (Vabariigi aastapäeva ja õppeaasta lõpuaktusel) tunnustada stipendiumiga, väärtusega 300€, parimaid gümnaasiumiõpilasi. Statuudi kohaselt on stipendiumisüsteemi eesmärk aidata kaasa õpilase õpimotivatsiooni ning aktiivse eluhoiaku kujundamisele, huvide ja võimete realiseerimisele. Halduskogu, kuhu kuulub: koolijuht, õpetajate esindaja, hoolekogu esindaja ning õpilaste esindaja (9.klass), hindab õppestipendiumi saajate kandidaatide:
1) õpitulemusi;
2) kooli esindamist aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel, isetegevuses jne;
3) panust kooli­ ja kogukonnaellu

23. veebruaril toimunud Vabariigi sünnipäevale pühendatud aktusel anti stipendium välja üheksale gümnaasiumiõpilasele: Kristi Madi (10.kl), Angeelika Ots (10.kl), Hugo Kelt (10.kl), Käthy Tuoppi (10.kl), Victoria Kors (11.kl), Marieta Lokk (11.kl), Arko Annuk (11.kl), Stella Eileen Päid (12.kl) ja Saskia Tullino (12..kl).

Lisaks õppestipendiumile anti teist korda Elva Gümnaasiumi ajaloos 10.klassi õpilasele Kristi Madile välja ka stardistipendium (Elva Gümnaasiumi õpilasstipendiumi statuut peatükk II § 4 punkt 1- stardistipendium määratakse 10. klassi õpilastele, kes on põhikooli lõpetanud kiituskirjaga või osalenud 9. klassis rahvusvahelistel, vabariiklikel olümpiaadidel või tulnud maakondlikul olümpiaadi võitjaks).  Kristi Madi lõpetas 2017.aastal Elva Gümnaasiumi 9.klassi kiitusega ning jätkas sügisel õpinguid kodukooli 10.klassis. 

 

Tunneme head meelt oma õpilaste üle!