Mattiase robotmehike Robootika ja programmeerimine individuaaltunnis
07. detsember 2017Vaadatud 2518 korda

Mattiase robotmehike
Autor: Evelin Toom

Tänapäeva üheks õpilaste arendavaks suunaks võiks koolis olla ka loodus-täppisteadused ja tehnoloogia (LTT) arendamine juba esimeses kooliastmes. 2.c ja 2.d klassi õpilaste individuaaltundides on erinevate õppeainete lõimimiseks suurepärane võimalus kasutada õppevahendina legodest roboti ehitamist ja programmeerimist. Töö legorobotitega arendab nii õpiraskustega õpilaste mõtlemisvõimet, samuti on abiks eesti keele omandamisel muukeelse lapsega. Mattias ja Beniamin nautisid legorobot Milo ehitamist väga. Kõik väikesed klotsid ja vidinad oli vaja karbist üles leida ja õigesti juhendi järgi kokku seada. Eriti põnev oli oma ehitatud mehikest programmi järgi liikuma saada, vahvaid hääli lisada, tulesid vilgutada jne. Tegevust jätkus veel vahetundidessegi.

Beniamin programmeerib
Beniamin programmeerib
Autor: Evelin Toom

Mattias ehitab Milot
Mattias ehitab Milot
Autor: Evelin Toom