Uurimislabor Loodusaineid ja piirkonna koole lõimiv uurimislabor Elvas
30. oktoober 2017Vaadatud 3481 korda

Uurimislabor
Autor: Erakogu

Elva Gümnaasium esitas koostöös piirkonna koolidega (Nõo Põhikool, Konguta Kool, Peedu Kool ja Pühajärve Põhikool) projektitaotluse  " Loodusaineid ja piirkonna koole lõimiva uurimislabori loomiseks Elvas Gümnaasiumis ". 

Projekti kogumaksumus on 100 000 eurot ja taotluse esitati Euroopa Liidus struktuurifondi „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“. 

Projekti eesmärgiks on rajada piirkondlik Uurimislabor, kus projektis osalevate koolide loodusainete õpetajad saaksid loodusteaduste õpetamist läbi viia uurimuslikul, õpilaste jaoks huvitaval ja relevantsel viisil. Selleks kasutatakse Tartu Ülikooli teaduskooli Uurimislabori meeskonna välja arendatud ja arendatavaid Uurimislabori õppeprogramme, samuti töötatakse õpetajate omavahelises koostöös ja projektipartnerite koostöös TÜ teaduskooliga välja uusi sarnase metoodikaga õppeprogramme, sealhulgas I ja II kooliastme õpilastele.

TÜ teaduskooli Uurimislabori meeskonna läbiviidavatel koolitustel õpivad iga partnerkooli loodusainetega tegelevad õpetajad juhendama juba väljatöötatud Uurimislabori programme Elva laboris, kohandama uurimisprogramme I ja II kooliastmele ning looma uusi programme. Samuti osaletakse TÜ Chemicumi Uurimislaboris seal väljatöötatavate uute programmide piloteerimisel, mis võimaldab ühtlasi õpilastel tutvuda ehtsa teaduslabori ja ülikooli võimalustega laiemalt, arendades edasiõppimise ja kutsevalikuga seotud teadlikkust ning huviteadustööga seotud elukutsete vastu.

Uurimislaborisse soetatavaid vahendeid (nt binokulaarid, Vernier andmekogujad) saavad koolid vastava graafiku alusel ka endale laenata, et mitmekesistada loodusainete õppetööd. Nii on lisaks Uurimislaborile õpilaste töökeskkonnaks ka oma kool ja loodus, kus kogutakse analüüsimiseks vaatlusandmeid. Projekti tegevuste käigus tõhustub projektis osalevate koolide omavaheline koostöö, samuti koolisiseselt õpetajate koostöö loodusainete lõimimisel, arenevad õpetajate pädevused uue õpikäsitluse rakendamisel ja digivahendite kasutamisel õppetöös.