Kehalise kasvatuse tunni kodukord:
06. september 2017Vaadatud 1017 korda

Õpilane saabub tundi korrektses sportlikus riietuses.

Välitundides riietub õpilane vastavalt õhutemperatuurile ja  ilmastikuoludele.

Õpilane täidab tunnis kodukorra- ja ohutusnõudeid.

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad reeglina väljas.

Kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane spordijalatseid.  Võimlatundides on õpilasel jalas puhtad sisejalanõud, mis on  sobilikud sportimiseks.

Pärast tundi  peseb õpilane ennast ja vahetab riided.

Lapsevanem teavitab aegsasti õpetajat õpilase tervislikust seisundist.

Haigusjärgselt kooli tulnud õpilane viibib tunnis sportlikus riietuses ja täidab õpetaja/arsti poolt antud ülesandeid.

Õpilane annab õpetajale kohe teada, kui vajab esmaabi.

Pikad juuksed on kehalise kasvatuse tunnis kinnises soengus.

Nutiseadmeid on tunnis lubatud ainult õpetaja eriloal.

 

Kehalise kasvatuse tunni kodukord tehakse õpilastele teatavaks iga õppeaasta alguses ja see on täitmiseks kõigile tunnis osalejatele!