Uudised

Elva Õppejõudude Kogu 300-eurose stipendiumi võitsid Saskia Tullino ja Stella Eileen Päid Vaadatud 4490 korda

17. juuli 2017

Neljapäeva õhtul andis Elva Õppejõudude Kogu välja 300-eurose stipendiumi Elva Gümnaasiumi parimale õpilasuurimusele, seekord pälvisid preemia Saskia Tullino ja Stella Eileen Päid. 

Äsja Elva Gümnaasiumi 11. klassi lõpetanud 17-aastased Saskia ja Stella keskendusid oma uurimistöös taimetoitluse problemaatikale, tutvustades põhjalikult levinumaid poolt- ja vastuargumente. 
 "Ennekõike hakkas silma selle töö puhul allikate mitmekesisus, mis on uurimistöö puhul oluline," sõnas töid hinnanud TÜ matemaatikaõppejõud Sirje Pihlap Verevi motellis toimunud auhindamisüritusel. "Samuti hakkas silma see, et töö oli ladusas keeles ja korralikult vormistatud ning selle poolest teistest üle." 

Pihlapile hakkas veel silma, et antud töö oli piisavalt neutraalne ja tutvustas põhjalikult eri osapoolte seisukohti ega surunud üht nägemust peale. 
 TÜ psühholoogiaprofessor Jüri Alliku hinnangul oli Saskia Tullino ja Stella Eileen Päidi töö puhul õppejõudude seas kiire äratundmine, et antud töö on tugevaim. Samas oli tema sõnutsi hea, et ka teistes, konkureerivates töödes oli igaühes tugevaid aspekte. Õppejõudude kogule esitatid valiku langetamiseks neli eelselekteeritud tööd. Allik rõhutas, et ühiste uurimistööde tegemine on teaduses tavaline praktika ja annab sageli paremaid tulemusi. 

Töö juhendaja oli bioloogiaõpetaja Tiia Kuresoo. Kuna töö on tehtud kahasse, siis läheb 300-eurone auhinnaraha jagamisele. Lisaks rahalisele preemiale said mõlemad auhinnaks graveeringuga klaasmeene. 

Elva Õppejõudude Kogu stipendium anti välja neljandat aastat. Varasemalt on Elva Õppejõudude Kogu stipendiumi saanud Diana Griffel, Johanna Hendrikson ja Rasmus Punkar. Stipendiumi andmise eesmärgiks on väärtustada Elva Gümnaasiumis õppimist ja iseseisva uurimie võimet. 
 

http://elva24.ee/Uudised/article_1410_Elva-%C3%95ppej%C3%B5udude-Kogu-300-eurose-stipendiumi-v%C3%B5itsid-Saskia-Tullino-ja-Stella-Eileen-P%C3%A4id.html