Elva Gümnaasium võtab konkursi korras tööle psühholoogi
20. juuni 2017Vaadatud 3777 korda

Elva Gümnaasium võtab alates 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle:

PSÜHHOLOOGI

Kandideerimiseks: Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt
10. august  2017. aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee
Info telefonil 5225144.