Uudised

Elva Gümnaasiumi logo ideekavandi konkurss Vaadatud 772 korda

22. märts 2017

Elva Gümnaasium kuulutab välja LOGO ideekavandi avaliku konkursi.

Konkursi eesmärk on luua Elva Gümnaasiumile  värske ning kaasaegne visuaalne identiteet.

Konkursi tingimused:

konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit;

konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule;

logo peab seonduma kooli põhiväärtustega  (http://www.elvag.edu.ee/images/uploads/nr2_lisa_elva_gymnaasiumi_arengukava.pdf);

logo peab olema kasutatav ka mustvalgena (esitatud töö peab sisaldama nii värvilist kui ka mustvalget logokavandit);

logo peab olema kasutatav trükisel ja veebis.

 

Võiduvõimalusi suurendab, kui lisaks logole pakub autor omaltpoolt välja värvi- ja tüpograafia lahenduse, tunnuslause ja/või kujundusnäiteid logo kasutusest (visiitkaart, kirjablankett, meened vms).

 

Ideekavandite esitamine:

ideekavandi esitamise tähtaeg on  21. aprill 2017 (kaasa arvatud);

ideekavandid tuleb saata e-posti aadressile tiinalauri@elvag.edu.ee, teemaks palume märkida “EG logo ideekavand”.  Kavandi juurde lisada logo kirjeldus ning esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

 

Ideekavandite valik

konkursile laekunud töid hindab Elva Gümnaasiumi  direktori poolt moodustatud komisjon;

ideekonkursi tulemused avalikustatakse Elva Gümnaasiumi kodulehel hiljemalt 10. mai 2017.

 

Konkursi auhinnafond on 300 eurot, mis makstakse välja võitja arvelduskontole.

Konkursi korraldajad jätavad endale õiguse sobiva töö puudumisel auhinda mitte välja anda.

Võidutöö võetakse kasutusele Elva Gümnaasiumi sümboolikas koos kõigi autoriõigustega. Elva Gümnaasiumil  on õigus kooskõlastatult logokonkursi võitnud autoriga teha väiksemas ulatuses logo kavandis muudatusi.