Uudised

Päästeameti tunnistused EG 11. klassi kodanikukaitse õppesuuna õpilastele Vaadatud 5422 korda

21. november 2016

18. novembril andis Elva Gümnaasiumi aulas 11. klassi kodanikukaitse õppesuuna õpilastele tunnistused Päästeameti Lõuna Päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist Taavi Siilbek. Õpilased läbisid alates 30. septembrist vabatahtliku päästja 1. astme õppeprogrammi ning sooritasid vastava arvestustesti. Kursuse jooksul saadi põhjalik ülevaade vabatahtlike päästjate tööd reguleerivatest õigusaktidest, õpilastele tutvustati Päästeameti töö põhivaldkondi - pääste- ja ennetustööd, tuleohutusjärelvalvet, kriisireguleerimist, demineerimistöid ning hädaabiteadete menetlemist. Hea ülevaade saadi päästetehnikast, naftareostuskorjetööst ja metsatulekahjude kustutamisest. Õpilastele tutvustati tegutsemist ulatuslikemate loodusõnnetuste korral. Põhjalikumalt käsitleti tuleõnnetusi ja tutvustati tulekustutusvahendeid. Läbi viidi praktilisi tulekustutusharjutusi ning tutvustati ka ennetustöö vahendeid. Läbitud koolitus annab edaspidi õiguse lüüa kaasa vabatahtlikuna päästetöödel. Suur tänu Päästeametile ning loodame, et asjalik ja töine koostöö Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuunaga toimub ka järgmisel õppeaastal.