Uudised

Koolirahu väljakuulutamine Vaadatud 5680 korda

03. oktoober 2016

Reedel, 30. septembril kogunesid Elva Gümnaasiumi 1.-6. klasside õpilased aulasse, et kuulutada välja koolirahu. Direktor Tarmo Post tutvustas õpilastele koolirahu lepingut ning jagas klassijuhatajatele lepingu lehed. Iga klass sai oma koolirahu lepingu, mille nad koos allkirjastasid.

Koolirahu eesmärgiks on turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele. Oluline on koolirahu sidumine ka käimasoleva KiVa programmiga, mis on kooliülene ja mitmetahuline programm, välaj töötatud just kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks, kaasates kogu kooli personali.

Koolirahu sõlmitakse Eestis alates 1999. aastast iga aasta 1. septembril.

Hea kool on keskkond, kus..

õpitakse tundma ennast ja oma kaaslasi;
sõbralikus ja sallivas õhkkonnas võib avaldada oma mõtteid ja tundeid;
on ühtekuuluvust ja keegi pole tõrjutud;
pahandustesse ja arusaamatusse suhtutakse rahulikult ja lahendusi otsivalt;
omaalgatuslikkus on soositud;
õpilaste ja õpetajate koolimotivatsioon on kõrge.