Uudised

Intervjuu vilistlasega Hasso Kukemelk Vaadatud 5984 korda

19. september 2016

Küsimused vilistlasele:

 

Elu pärast EG-d

 

Millised on olnud olulisemad sündmused Sinu elus peale Elva kooli lõpetamist?

Lõpetasin Tartu Ülikooli, töötasin pikka aega füüsika õpetajana koolis. Õpetajatöö kasvas üle teadustööks ning alates 1989. aastast olen olnud Tartu Ülikooli palgalehel erinevates ametites. Olulised on kindlasti olnud nelja lapse sündimine ning nende toetamine kujunemisel edukaks täiskasvanuks, Fulbright professorina töötamine New York State University’s Buffalos pooleks aastaks ning tunnustuse saavutamine Euroopas hariduskorralduse eksperdina.

 

Millega praegu tegeled: töö, pere, hobid ....?

Praegu töötan hariduskorralduse dotsendina Tartu Ülikoolis, mis toob endaga kaasa õpetajate ja koolijuhtide koolitamise, teadustöö hariduskorralduse valdkonnas ja mitmed rahvusvahelised projektid kaasalöömiseks. Lapsed on täiskasvanud ning saavad suuresti juba ise hakkama – seetõttu on rohkem aega iseendale ja see võimaldab täita lapsepõlveunistust – reisida maailmas ringi ja külastada huvitavaid kohti. Hobina mängin seeniorite liigas Eesti meistrivõistlustel korvpalli ning püüan hoida toimivana oma maakodu.

 

Mis on esimene mõte kui kuuled sõnu - Elva Gümnaasium?

See meenutab mulle põhjust, miks ma sinna 1973. aastal õppima läksin – tahtsin juba põhikooli poisina kindlasti minna edasi õppima Tartu Ülikooli füüsikat/astronoomiat, kuid sel ajal oli vaja sisseastumisel kirjutada kirjand ning ma ei olnud üldse hea selles tegevuses. Seetõttu läksingi kirjandusklassi Uno Kuresoo juurde õppima „kirjandi kirjutamist“, et ülikooli sisse saada. Tegelikkuses 1976. aastal võttis Tartu Ülikool uusi üliõpilasi vastu füüsikasse eksperimendi korras ilma kirjandita kui keskkooli lõpuhinded olid head ja kaks esimest sisseastumiseksamit piisavalt edukad. Seetõttu sisse saingi ilma kirjandita. Kuid seda oskust on korduvalt vaja läinud hiljem erinevate teadusartiklite kirjutamisel ning ka pedagoogitöös.

 

Missugune õpilane Sa olid? Üks vahva juhtum kooliajast, meenutuseks õpetajatele ning teada saamiseks praegustele õpilastele ja õpetajatele.

Olin tubli õpilane, kes püüdis kodutööd ise ära teha ning tunnis kaasa töötada. See tekitas kiiresti olukorra, kus hommikul kooli tulles küsiti minult reaalainete kodutöid kontrollimaks oma lahenduste õigsust ning paaril korral tekkis õpetajatega sekeldusi, sest mul polnud oma lahendust koheselt ette näidata, sest vihik polnud minuni veel tagasi jõudnud. Aga üldiselt olin „kass“, kes kõndis omapead. Mõnikord tekitas see natuke probleeme, mõnikord andis eeliseid võrreldes kaasõpilastega.

 

Kas on midagi, mis seob Sind praegu Elva Gümnaasiumiga?

Kodutee – kui juhtun Tartust koju sõitma läbi Elva, siis koolimajast möödasõit taastab suure hulga mälestusi.

 

Mis on Su elus veel tegemata, mida teha tahaksid, kui aeg ja raha poleks takistuseks?

Enamus lapsepõlveunistustest on tehtud/täitunud. Aga soovidega peab olema ettevaatlik - kui eesmärk pole silme ees, võib nende täitumine tähendada midagi muud, kui algselt plaanis oli. Seega soovitan unistada, aga teha oma unistuste kallal pidevalt tööd ja vajadusel muuta kurssi, et jõuda sellisesse lõpp-punkti, mida silmas oled pidanud.

 

Üks unistus või soov seoses oma vana kooli - Elva Gümnaasiumiga.

Kui Postimees kümne aasta pärast avaldab gümnaasiumite riigieksamite tulemused, siis Elva Gümnaasium on kõikides riigieksamiainetes viie parima kooli hulgas Eestis.