Uudised

Konkurss Elva Gümnaasiumi õppejuhi ametikoha täitmiseks Vaadatud 709 korda

29. aprill 2016

Elva Gümnaasiumi  õppejuht  vastutab õppekava arenduse, õpetajate juhendamise ning õpilaste nõustamise eest.

Pakume tööd õppejuhile, kes:

1) väärtustab õppimist toetavat õpikeskkonda;
2) tunneb kooli õppekava arendamise protsessi ja innustab koolimeeskonda selles osalema;
3) on teadlik erinevate kooliastmete õppekorralduse võimalustest;
4) on initsiatiivikas, vastutustundlik, konkreetne ja täpne;
5) teeb koostööd ja on avatud suhtleja;
6) omab haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 2 sätestatud õppealajuhataja kvalifikatsiooni;
6) tunneb rõõmu oma tööst.

Konkursil osalemiseks palume kandidaadil esitada:

1) sooviavaldus koos kirjeldusega kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2) elulookirjeldus (CV);
3) kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4) visioon teemal „Õppejuhi roll õppimist ja õpetamist toetava koolikultuuri loomisel ”.

Sooviavaldus koos dokumentidega palume saata hiljemalt 16. maiks 2016 aadressil Elva, Puiestee 2 või e-posti aadressil tarmopost@elvag.edu.ee. Info telefonil 5225144.