Uudised

Gümnaasiumi õpilasi tunnustati stipendiumiga Vaadatud 655 korda

26. veebruar 2016

Meie koolis on välja töötatud stipendiumite statuut, mille eesmärgiks on tunnustada parimaid gümnaasiumiõpilasi, aidata kaasa EG õpilase õpimotivatsiooni kujundamisele, aktiivse eluhoiaku kujundamisele, huvide ja võimete realiseerimisele.

Halduskogu, kuhu kuulub: koolijuht, õpetajate esindaja, hoolekogu esindaja ning õpilaste esindaja (9.klass), hindab õppestipendiumi saajate kandidaatide:

1) õpitulemusi;

2) kooli esindamist aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel, isetegevuses jne;

3) panust kooli­ ja kogukonnaellu

Tänavu esitati 13 väga silmapaistvat kandidaati ning halduskogu otsustas stipendiumiga tunnustada järgnevaid õpilasi: Geili Pütsepp, Kairi Madi, Merilin Punder, Kaarel Vent, Stella Eileen Päid, Eliise -Berta  Tarto, Karita Ers, Egert Silk, Amanda Väiko, Cerda Männiste.  Stipendiumid anti üle 23.veebruaril,  vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.