Uudised

Raske koolikott Vaadatud 1037 korda

17. detsember 2015

Lapsevanemate palvel uurisime, kui rasked on meie õpilaste koolikotid. Kaalusime igast lennust (1. – 6.kl ) ühe klassi õpilaste kotte.

Eestis on koolidele kehtestatud ühtsed normid. Nende normide kohaselt tohib 1.-3.klassi õpilase kott kaaluda koos sisuga kuni 3 kg ja 4.-6.klassi õpilase kott kuni 3,5 kg. Kaalumisel selgus, et meie õpilaste kotid on üldjuhul raskemad.

Kui I kooliastmes olid pooltel õpilastel kotid lubatust raskemad, siis II kooliastmes jäi normi piiresse ainult 1 õpilase kott.

Miks siis on koolikotid liiga rasked? Mida õpilaste kotid sisaldavad? Selgus, et suurim põhjus on siiski õppevahendite rohkus, kuid lisaks õppevahenditele andsid kottidele kaalu juurde veel:

õppevahendid, mida sel päeval ei vajata ( igaks juhuks kaasas)

trenni ja muusikakooli asjad, mida läheb pärast tundide lõppu vaja

paks juturaamat, mis on vaja raamatukokku viia

kõik vanad kontrolltööd

mänguasjad

Raskemate kottide puhul uurisime ka tühjade kottide kaalu. Selgus, et kotid on väga erinevate kaaludega – 100 g kuni 2 kg.

Arutasime õpetajatega, mida saab õpilase koolikoti kergendamiseks ette võtta.

Leidsime järgmisi lahendusi:

õpilased saavad need õppevahendid kooli jätta, mida kodus kasutada pole vaja

trenni- ja muusikakooli asjad saab jätta koolipäevaks garderoobi, et ei peaks neid terve päev kaasas kandma

õpilased lepivad kahepeale kokku, mis aine õpikud kumbki kaasa võtab

õpilane võtab kaasa ainult selleks päevaks vajaminevad õppevahendid

võimalusel on ainekabinetis õpikud olemas ja õpilasel on oma õpik kodus

hakkame kasutama rohkem e-õppematerjale

koolikotti ostes tuleks jälgida koti raskust